Osmnácté Info odpoledne v Hradci Králové

Publikováno 4.10. 2018

Téma: Novinky ve zdravotnickém právu – diskuse s odborníkem.

Setkání Klubu Hradec Králové se konalo již po osmnácté dne 27. října 2017. Předseda spolku informoval přítomné o průběhu vzdělávacího semináře v Mikulově, závěrech členské schůze a také zmínil události, které se udály za desetiletou trvání spolku. při příležitosti desetiletého výročí Klubu pacientů byl vytvořen odznak, který obdrželi všichni členové a také naši přátelé a příznivci. Při této příležitosti se rovněž podařilo jednomu z našich členů vydat knihu popisující část jeho životního příběhu. Kniha s názvem „Z pošťákovy brašny“ autora Jana Pospíšila je dostupná na e-shopech.

Novinky ve zdravotnickém právu – odborná část našeho setkání byla zaměřena především na prezentaci praktických příkladů. jedním z nich bylo doporučení a praktická ukázka portálu olecich.cz. na tomto portálu je k dispozici podstránka „Poznejte své léky“, do které může každý volně nahlédnout. Zde je možné dohledat orientační výše prodejní ceny, maximální úhrada ze zdravotního pojištění, orientační výše doplatku pacienta, jsou zde uvedeny požadavky, které musí pacient splnit, aby mohl lékař lék předepsat a také jsou zde určeni specialisté, kteří mohou lék předepisovat, případně jakými smlouvami musí být zdravotnická zařízení vázána. také jsme byli upozornění na mechanismus „výjimečné úhrady“, který lze využít v okamžiku, kdy je lék vnímaný jako jediná možnost pro další léčbu a byly vyčerpány všechny dostupné možnosti léčby.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise z dubna 2018. V tištěné podobě je k dispozici na specializovaných ambulancích do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.