Devatenácté Info odpoledne v Hradci Králové

Publikováno 15.11. 2018

Téma: Domácí posilovací techniky s využitím therabandu a uvolnění plosky nohy s pomocí minirolleru u pacientů s myelomem.

Setkání 18. května 2018 zahájil předseda spolku a na jeho slova navázal zástupce regionu. Po přivítání všech zúčastněných, milých hostů a přednášejících zazněly jako vždy informace o aktuálním dění v Klubu a všech aktivitách za posledního půl roku.

Abychom více porozuměli tomu, proč se neustále zdůrazňuje nutnost pohybu a cvičení, připravila si paní magistra krátký teoretický úvod. Tentokrát o fasciích. Důležitou roli ve správné funkčnosti fascie hraje voda. Je prokázáno, že příliš velké nebo jednostranné přetěžování, či naopak nedostatek pohybu vede k odvodnění fascie. Dá se říci, že dobrý stav fascie zajišťuje naši lepší koordinaci pohybu (která je řízena nervovou soustavou), může podporovat prevenci zranění a podílí se na léčivých procesech. V současné době se intenzivně zkoumá, nakolik může zkrácení fascie přispívat k vnímání bolesti.

Fascie na ploskách nohu spolu s drobnými svaly významným způsobem ovlivňují nastavení a správnou funkci chodidel. Od nastavení funkce chodidla se odvíjí nastavení zbytku těla – všech jeho částí. Základní princip tréninku – rolování – je velmi jednoduchý, s fascií se v podstatě pracuje stejně, jako když se válí těsto. Pokud se tento trénink neprovádí, fascie se postupně stahují a lidé mohou ve vyšší míře pociťovat vrnění a pálení. Je však nutné upozornit na jednu věc. Zpočátku nemusí být cvičení s válečkem vůbec příjemné, může být dokonce trochu bolestivé.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise ze září 2018. V tištěné podobě je k dispozici na specializovaných ambulancích do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.