Čtrnácté Info odpoledne v Hradci Králové

Publikováno 1.7. 2015

Téma: Na návštěvě v lékárně

Čtrnácté setkání členů a přátel Klubu pacientů mnohočetný myelom v Hradci Králové se konalo 2. června 2015 v prostorách salonku hotelu Černigov. Tentokrát bylo setkání spojeno s konáním členské schůze Klubu Hradce Králové. Hlavním úkolem členské schůze byla volba zástupce Klubu Hradec Králové, který by byl zároveň členem Rozhodčí komise – poradního orgánu předsedy spolku.

Odborná část programu byla věnována farmacii. O přiblížení této problematiky jsme požádali Pharm.Dr. Martinu Novosadovou, Ph.D., která působí v nemocniční lékárně na oddělení klinické farmacie ve FN Hradec Králové. Paní doktorka si připravila velmi obsáhlou a podrobnou prezentaci. Nejdříve představila prostory lékárny a zmínila se o historickém pozadí lékárnictví. V krátkosti objasnila nutnou legislativu a zastavila se u povinností lékárníka a klinického farmaceuta. Velká část prezentace byla věnována praktickým doporučením týkající se například léčby bolesti nebo zvládání nechutenství a nevolností. Také podrobně hovořila o pravidlech, které je dobré dodržovat při užívání antibiotik a o lécích, které se používají při léčbě mnohočetného myelomu. Na závěr se zmínila o potravinových doplňcích, vitamínech a dalších volně prodejných preparátech. I ona zdůraznila, že v tomto případě je vždy dobré konzultovat se svým ošetřujícím lékařem.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise ze září 2015. V tištěné podobě je k dispozici na specializovaných ambulancích do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.