Dvacáté první Info odpoledne v Hradci Králové

Publikováno 21.1. 2021

Téma: Transplantace kmenových buněk u myelomu

Termín: 7. červen 2019.

Pan docent Jakub Radocha si připravil krátkou prezentaci, ve které vysvětlil základní pojmy vztahující se k transplantaci. V návaznosti na své kolegy rovněž uvedl, že vysokodávkovaná chemoterapie s podporou autologní transplantace je v léčbě stále považována za jeden z nejdůležitějších léčebných prostředků. Na základě mnohých studií je prokázáno, že u nemocných s mnohočetným myelomem významně zvyšuje počet kompletních remisí a prodlužuje průměrné přežití ve srovnání se standardní chemoterapií. Nejedná se sice o kurativní léčebný postup, neboť u většiny nemocných dochází k relapsu onemocnění, avšak tato léčebná možnost nabízí mnohým pacientům s myelomem přežití delší než 10 let. Dnes patří použití autologní transplantace (nebo tandemové autologní transplantace) mezi základní léčebné postupy u všech vhodných nemocných.

Po krátkém úvodu vybídl pan docent všechny přítomné k otázkám, a to nejen ohledně transplantace, což všichni přítomní rádi a hojně využili. K odpovědím na zaznívající dotazy se přidal také náš milý host, prof. Vladimír Maisnar.