Sedmé Info odpoledne v Hradci Králové

Publikováno 24.8. 2014

Téma: Novinky a změny v sociálním zabezpečení k 1. 1. 2010, informace o poskytnutí invalidních důchodů a ZTP průkazů

Dne 9. června 2010 se uskutečnilo jarní setkání Klubu na místě nám důvěrně známém a námi často navštěvovaném v Bašteckého pavilonu FN Hradec Králové. Jednání zahájil místopředseda Klubu, v úvodu přivítal všechny přítomné členy a naše milé hosty. S velkým potěšením jsme vyslechli zprávu o konání již 6. vzdělávacího semináře pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodiny a přátele.

Velice zajímavým a důležitým bodem programu byla přednáška paní Mgr. Libuše Majurníkové z odboru sociálních věcí Magistrátu Hradec Králové o novinkách a změnách v sociálním zabezpečení (http://www.hradeckralove.org/urad/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi). Její přednes byl srozumitelný, věcný s detailním výkladem k jednotlivým bodům. K ispozici jsme dostali „Informační brožuru pro seniory Královéhradeckého kraje“, kde je uvedena celá řada rad a důležitých informací např. kontakty na pečovatelskou službu, domácí péči nebo na městské úřady v Královéhradeckém kraji.

Po krátké přestávce následovalo malé překvapení, zahrála nám posluchačka 3. ročníku konzervatoře Pardubice slečna Kristýna Kováříčková (housle) a paní Iryna Tonkogolos (klavír). VYslechli jsme tyto skladby:

  • Henryk Wieniawski – houslový koncert d moll (3. věta)
  • Johann Sebastian Bach – Gavote en rondeau z Partity E dur
  • Pablo de Sarasate – Cikánské melodie

Více informací o setkání najdete na stránkách Bulletinu-klubového časopisu ze září 2010/ročník II.

 

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Klub Hradec Králové, ros