Dvacáté druhé Info odpoledne v Hradci Králové

Publikováno 21.1. 2021

Téma: Léky a jejich (nad)užívání aneb co je dobré vědět o lécích. Možnosti lázeňské péče u pacientů s myelomem

Termín: 12. listopad 2019.

O lécích a jejich užívání či nadužívání hovořila PhDr. Ivana Plechatá, mimo jiné upozornila na to, že léky jsou většinovou společností vnímány jako prostředek, který pozitivně ovlivňuje jejich zdraví. Trochu však pozapomínáme na fakt, že při užívání léků je vždy nutné počítat i s jistou mírou vedlejších a nežádoucích účinků. Při kombinacích, tedy při užívání více léků zároveň, mohou mezi léky vznikat různě závažné interakce. Ještě méně se připouští, že takové interakce mohou vznikat i ve spojení s potravou (proto je při užívání určitých léků doporučováno vynechávat některé potraviny či nápoje) nebo ve spojení s potravinovými doplňky (např. není dobré při užívání antibiotik zároveň doplňovat železo nebo vápník). Je proto vždy dobré, pokud začínáte užívat nový lék, pročíst si příbalový leták nebo podrobně prodiskutovat s lékařem či lékárníkem.

Ohledně lázeňské péče jsme diskutovali s prim. MUDr. Monikou Kubíkovou, vedoucí lékařkou Lázní 1897, s.r.o., které se věnují i pacientům s mnohočetným myelomem. Paní primářka nám v první části prezentace velmi podrobně popsala jednotlivé procedury, které v lázních nabízejí a v druhé části se věnovala specifikům při lázeňské léčbě mnohočetného myelomu. Zmínila, že k jedněm z nejčastěji popisovaným potížím patří projevy neuropatie na horních i dolních končetinách, častým příznakem je prostorová nejistota a nestabilita. Tyto potíže lze ovlivnit různými metodami fyzioterapie v kombinaci s vířivými koupelemi a galvanickou lázní. Ve venkovních prostorách je pak možno cvičit stabilitu na speciálně upraveném chodníku pro bosou nohu, s různými typy povrchů.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise z května 2020. V tištěné podobě je k dispozici na specializovaných ambulancích do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.