Páté Info odpoledne v Hradci Králové

Publikováno 24.8. 2014

Téma: Změny psychického prožívání v období prvního relapsu

Dne 15. 5. 2009 se v Novém Městě nad Metují uskutečnilo další setkání královéhradecké regionální organizační skupiny Klubu pacientů mnohočetný myelom. Stále je tak dodržován dohodnutý princip, že pořádání setkání bude pokaždé někde jinde v územním obvodu FN Hradec Králové. Motivem je přesvědčení, že tak lze přiblížit tyto aktivity více pacientům ze vzdálenějších míst. Umožňuje to i spojení pořádání akce s výletem do místa, kde účastník třeba ještě nebyl, nebo jen zřídka a má tak příležitost kromě klubového programu poznat i novou lokalitu.

Setkání v Novém Městě se konalo v objektu bývalé městské radnice, dnešním Spolkovém domě, který je součástí nádherného renesančního náměstí historického centra města. Setkání bylo zahájeno uvítacím občerstvením, pro většinu přítomných, kteří vážili poměrně dlouhou cestu, představovalo milé zpříjemnění začínajícího odpoledne. Až v poledne, v den setkání se bohužel musela pro nemoc omluvit hlavní aktérka programu, ale jak obecně platí, „všechno zlé je pro něco dobré“. Nechtěně jsme si vyzkoušeli setkání, kde nakonec dominovalo příjemné povídání všech přítomných. Zcela pochopitelně většina otázek směřovala k doc. Maisnarovi; hodně se toho řeklo o zkušenostech jednotlivých pacientů. Zkrátka odpoledne, které začalo nepříjemnou zprávou o nemoci hlavní přednášející, skončilo společným konstatováním, že nám všem bylo velmi příjemně a dobře. Po oficiálním zakončení se někteří vydali na prohlídku zámecké zahrady.

Více informací o setkání najdete na stránkách Bulletinu-klubového časopisu z června 2009/ročník I.

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Klub Hradec Králové, ros