Dvacáté třetí Info odpoledne v Hradci Králové

Publikováno 10.2. 2022

Téma: Rizika onemocnění covid-19, vliv vakcinace a její pozitivita včetně možných negativních vedlejších důsledků.

Termín: 3. září 2021.

Nebylo možné zvolit jiné téma než to, které na dlouhou dobu ovládlo celou společnost a samozřejmě významně zajímalo všechny pacienty s mnohočetným myelomem. Po celou dobu epidemie všichni získali mnoho cenných zkušeností a vyslechli množství informací. Směrem k pacientům s myelomem nejčastěji zaznívalo doporučení, aby se intenzivně chránili, protože patří do jedné z vysoce rizikových skupin. Nicméně v mediálním prostoru se po celou dobu objevovalo mnoho protichůdných informací, a proto jsme požádali docenta Jakuba Radochu, zda by pro nás nepřipravil přednášku, která by shrnovala dosavadní zkušenosti s novou infekcí Covid-19 z pohledu hematoonkologů a zároveň obsahovala nejaktuálnější novinky platné k začátku září 2021. Pan docent nám vyšel vstříc a připravil si krátký souhrn všech dostupných informací, které zakončil obsáhlou, více než hodinovou diskusí s přítomnými. Pan docent odpovídal na otázky související s covid-19, ale také hovořil o novinkách v léčbě myelomu nebo se snažil vysvětlit cílené, individuální dotazy svých pacientů. V dalším textu jsme se pokusili vybrat nejzajímavější střípky z prezentace i následné diskuse.

  • Infekce covid-19 rozhodně nepatří k těm, které způsobují jednoduché onemocnění. Ti, co tuto nemoc prodělali vědí, že nejde jen o kašel, rýmu nebo dušnost. Postižen může být téměř kterýkoliv orgán, i když plíce jsou samozřejmě tím hlavním orgánem, které nemoc postihuje. Tato nemoc se stále chová velmi zvláště, když se virus dostane do těla, rozmnoží se a začne „nějakým způsobem“ reagovat. Zásadní problémy s léčbou rozvíjejících se komplikací dle našich zkušeností vznikají tak, že tělo začne díky imunitní reakci ničit své vlastní orgány. To je možná důvod, proč jsou plíce natolik postiženy a proč je výsledek léčby tak neutěšený.
  • Příležitost nějakým rozumným způsobem nemoc zastavit je možná v okamžiku, kdy se virus ještě tolik neprojevuje (nemá velkou sílu, není v organismu natolik rozmnožen) a ještě nedošlo k nástupu přehnané imunitní reakce. V okamžiku, kdy se organismus dostane do situace, kdy už je imunitní reakce plně rozvinutá, je velmi obtížné cokoliv ovlivnit nebo to již bohužel ani možné není.
  • Hlavní „strategickou zbraní“ stále zůstává intenzivní ochrana podle doporučení specialistů a samozřejmě očkování, které je v případě pacientů s mnohočetným myelomem opravdu žádoucí. Technologie, která byla pro výrobu vakcín použila je intenzivně zkoumána zhruba třicet let, pro výrobu vakcín však byla použita poprvé. V minulosti nebyl zájem tuto metodu použít, přestože je velmi jednoduchá a s její pomocí lze vytvořit ochranu organismu prakticky vůči čemukoliv. V případě vakcín cílí na tzv. spike protein, který je vstupní bránou viru do buněk. Jednoduše řečeno, mRNA vakcíny nesou informaci o tom, jak se má vytvořit příslušná bílkovina. V okamžiku, kdy dorazí k buňce dojde k přepisu této informace a tím se buňka dozví, co má začít vyrábět a začne tvořit příslušné protilátky.
  • U většiny lidí tento typ vakcín funguje velmi dobře, samozřejmě, pokud jde o lidi s poruchou imunity, potom je situace o něco složitější. Zatím nemáme přesnější informace, ty výzkumy stále probíhají, ale podle prvních dat mohu s potěšením konstatovat, že u pacientů s myelomem je situace velmi nadějná. Ukazuje se, že oproti jiným hematologicky nemocným lidem je v případě pacientů s myelomem účinnost vakcín kolem 80 až 90 %. Co se týká protilátek, na našem pracovišti jsme v malém průzkumu sledovali nakolik naši pacienti protilátky tvoří a vyšlo nám, že většina ze sledovaných si nějakou ochranu vytvořila. Na podkladě všeho výše jmenovaného lze vyvodit závěr, že očkování opravdu cenu má, a to i přesto, že nejde o jistotu stoprocentní. Ochrana po očkování je stále na velmi vysoké úrovni. V kombinaci s dalšími doporučeními nabízí dobrou možnost, jak v běžném životě dál žít bez větších obav.
Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise z prosince 2021. V tištěné podobě je k dispozici v čekárnách specializovaných ambulancí do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.