Třinácté Info odpoledne v Hradci Králové

Publikováno 23.9. 2014

Téma: Vše, co vás zajímá o MM.

Informační odpoledne se uskutečnilo dne 11. června 2014 v nádherném prostředí ZOO Dvůr Králové nad Labem. Úvod setkání patřil předsedovi sdružení, panu Petru Hylenovi. Ve svém vystoupení shrnul informace ze všech setkání a seminářů pořádaných Klaubem pacientů, kterých se za posledního půlroku zúčastnil. Také přivítal našee milé hosty: prof,. Vladimíra Maisnara a MUDr. Jakuba Radochu. Oba lékaři si připravili krátkou informaci o novinkách v diagnostice a léčbě;s trpělivostí sobě vlastní opovídali na všechny všetečné dotazy, které v rámci diskuse padaly.

Přítomné mimo jiné velmi zajímala problematika doplňkové léčby vysokodávkovaným vitamínemu C (ve formě infuzí), která je nabízena především v soukromých ambulancích (není součástí běžné léčby v nemocnici) a mezi pacienty je v součané době často diskutována. Výrobce tohoto preparátu uvádí, že vysoké dávky vitamínu C jsou pro onkologické pacienty přínosné. Většina odborníků – hematoonkologů se bohužel k těmto doporučením nepřipojuje. Souhlasí s tím, že vitamín C je pro náš organismus velmi důležitý, nicméně například v případě mnohočetného myelomu je nutné si uvědomit, že vitamin C se vylučuje ledvinami, které jsou již primárně myelomem poškozeny. V případě vysokých dávek vitamínu C může dojít k nadměrné zátěži ledvin a k následným závažným komplikacím zdravotního stavu. Hematoonkologové České myelomové skupiny se jednoznačně shodují v tomto názoru: Pokud se některý z pacientů léčených pro mnohočetný myelom rozhodne tento způsob doplňkové léčby podstoupit, je nanejvýš vhodné jej předem konzultovat se svým ošetřujícím lékařem.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise ze srpna 2014.

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Klub Hradec Králové, ros