Patnácté Info odpoledne v Hradci Králové

Publikováno 19.9. 2016

Téma: Postižení ledvin u nemocných s mnohočetným myelomem.

Další informační odpoledne Klubu Hradec Králové, tentokrát již patnácté, se konalo dne 23. června 2016 v prostorách Galerie Artičok nacházející se na Třídě Karla IV. V těchto prostorách jsme se setkali poprvé, ale doufáme, že ne naposled. Setkání zahájil zástupce regionu ing. Jiří Žíla a přivítal všechny přítomné. Na jeho slova navázal předseda spolku pan Petr Hylena. Spolu s koordinátorkou Klubu představil některé z aktivit Klubu pacientů za minulé pololetí. Milým hostem a zároveň hlavním přednášejícím byl prof. MUDr. Vladimír Maisnar, PhD, MBA. Hovořil o problematice postižení ledvin u pacientů s mnohočetným myelomem.

V úvodu pan profesor připomněl některá historická fakta, zmínil se o první písemné informaci o nemoci mnohočetný myelom, která byla publikována v lednu 1889. Dále pan profesor hovořil o diagnostických kritériích, která se při zjišťování a posuzování nemoci používají. Soubor základních charakteristických příznaků lékaři pojmenovali zkratkou CRAB. Samotný název je nejen dobře zapamatovatelný, ale také napovídá, o které příznaky se jedná: hyperCalcemie (vysoká hladina vápníku), Renal (postižení ledvin), Anemie (jako důsledek postižení kostní dřeně) a Bone (postižení kostí).

K poškození ledvin může dojít u nemocných s mnohočetným myelomem z řady důvodů, prvním je hyperkalcémie (zvyšuje se hladina vápníku v krvi – v důsledku jeho vyplavování z kostí poškozených myelomem), druhým může být zhoršení tvorby moči ledvinami v důsledku poškození ledvin lehkými řetězci, jak bylo uvedeno výše. Třetím důvodem pak může být zvýšení hladiny kyseliny močové v krvi a tvorba jejich krystalů v ledvinách a v moči (jedním z důvodů může být chemoterapie, při níž dochází k intenzivnímu rozpadu buněk). Dalšími důvody poškození funkce ledvin mohou být infekce (u pacientů s myelomem je přirozeně oslabená imunita) anebo léková toxicita (v našem případě může být způsobena např. cytostatiky, diuretiky nebo jodovými kontrastními látkami). Je známo, že až u 50% nově diagnostikovaných pacientů s myelomem je přítomno různě závažné postižení ledvin.

A protože jsme setkání uspořádali v Galerii Artičok, přímo se nabízelo využít těchto krásných prostor k nějaké umělecké činnosti. Proto jsme si vyzkoušeli hodinku arteterapie a s pomocí lektorky si každý vytvořil misku z hlíny. Fantazii se meze nekladly, vznikly misky pro  kočičky, na brambůrky, na šperky a mnoho dalších.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise ze září 2016. V tištěné podobě je k dispozici na specializovaných ambulancích do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.