Šesté Info odpoledne v Hradci Králové

Publikováno 24.8. 2014

Téma: Rehabilitace a instrukce k používání turistických holí

Dne 23. října 2009 proběhlo další setkání členů a přátel Klubu, tentokrát ve starobylém městě Pardubice. Členům naší organizace se podařilo zajistit velmi důstojné prostory v nově vybudovaném Administrativním centru DOMEC.

Moderátoři setkání přivítali všechny přítomné, úvod patřil organizačním záležitostem, které bylo třeba v rámci regionu vyřešit a dále shrnutí klubových aktivit za první pololetí tohoto roku, součástí byla rovněž neformální diskuse. Moderátoři požádali o krátké vystoupení i milého hosta MUDr. Jakuba Radochu z hradecké fakultní nemocnice, který přijel společně se sestřičkami. Hlavní bod programu, představení vycházkových severských holí, zajistila přítomná fyzioterapeutka, paní Milada Zirhutová. Hole Klub získal v rámci Projektu psychologové a pacienti si je domů odnášeli jako malý dárek. Všichni si pod vedením fyzioterapeutky vyzkoušeli záludnosti techniky chůze s holemi, která se na první pohled může zdát jako naprosto přirozená. Při nedodržení jednoduchých zásad však může dojít ke komplikacím (např. bolestem zad), což je vzhledem k chorobě mnohočetný myelom nežádoucí.

Více informací o setkání najdete na stránkách Bulletinu-klubového časopisu z května 2010/ročník II.

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Klub Hradec Králové, ros