Dvanácté Info odpoledne v Hradci Králové

Publikováno 24.8. 2014

Téma: Bisfosfonáty a jejich indikace u pacientů s MM. Stomatologie – péče o dutinu ústní.

Již po dvanácté se sešli dne 21. června 2013 členové a přátelé Klubu pacientů mnohočetný myelom v Hradci Králové. Po delší době jsme opět využili vstřícnosti FN Hradec Králové a uspořádali setkání v prostorách Bašteckého pavilonu. Setkání zahájila ing. Ludmila Gulyásová, poděkovala všem přítomným za hojnou účast a popřála jim příjemně strávené odpoledne.

Obsahem vzdělávacího semináře byla problematika stomatologie a péče o dutinu ústní. U pacientů s mnohočetným myelomem se logicky nabízí zařadit také informace o užívání bisfosfonátů a možných komplikací spojených s užíváním těchto preparátů. První přednášky se ujal MUDr. Jakub Radocha, kterého většina přítomných zná jako svého ošetřujícího lékaře. Na jeho slova navázala MUDr. Romana Kršáková a podělila se s námi o svou zkušenost jak z pozice lékaře-stomatologa, tak z pozice pacienta. Všichni přítomní si odnesli nejen podrobný návod, jak se správně starat o svůj chrup, ale také drobný dárek v podobě ústní vody a zubní pasty.

Na závěr hovořila koordinátorka sdružení. Shrnula aktivity první poloviny roku 2013 a pozvala všechny přítomné na semináře plánované pro druhé pololetí.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise ze září 2013.

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Klub Hradec Králové, ros