Šesté Info odpoledne v Ostravě

Publikováno 30.4. 2024

Téma: Domácí posilovací techniky s využitím therabandu a minirolleru; indikace lázeňské péče u pacientů s myelomem

Termín: 15. listopad 2022

Pojďme tedy k lázeňství a fyzioterapii a pomyslně se přenesme do okamžiku, kdy ukončujete primární léčbu, máte za sebou transplantaci, dostali jste se do remise, všechno jste zvládli. V tento okamžik nastupuje období, ve kterém můžete udělat něco sami pro sebe. Můžete nastartovat svůj organismus k tomu, abyste se mohli vrátit zpět do každodenního života, případně zpět do práce. Jsem přesvědčen, že jednou z možností je absolvovat lázeňskou léčbu, na kterou máte všichni nárok. Bohužel jen málo lékařů možnost využít lázeňskou léčbu svým pacientům nabídne. Lázeňská léčba je indikována a hrazena ze zdravotního pojištění, v případě navození remise do 1 roku po ukončení primoterapie (tedy po transplantaci nebo po ukončení primární léčby). O lázních si promluvte se svým hematoonkologem, samotné vypsání poukazu do lázní připravuje praktický lékař na doporučení hematoonkologa, místo pobytu si můžete vybrat podle indikačního seznamu. Je však vždy s výhodou, pokud volíte lázně, ve kterých problematiku myelomu (nebo aspoň onkologie) znají. Jedinou nepříjemností je, že pacienti s mnohočetným myelomem mohou hrazený lázeňský pobyt využít pouze jednou, a to po ukončení léčby. Nicméně indikací, které vás k opakovanému pobytu v lázních opravňují je celá řada a pokud například trpíte bolestmi zad (vertebrogenní algický syndrom) nebo kloubů, určitě by stálo za uvážení pobyt v lázních absolvovat opakovaně.

V naší zemi existuje zhruba padesát lázeňských zařízení, nicméně lázní, které se zabývají onkologickou problematikou je asi deset. Když jsem v začátku své prezentace hovořil o tom, že praktičtí lékaři vědí o myelomu málo, tak lékaři v lázních o myelomu ve většině případů nevědí téměř nic. Bohužel tomu tak je i v těch lázních, kde se léčí onkologičtí pacienti. V minulosti jsme jako Česká myelomová skupina oslovili několik lázní s nabídkou školení pro personál ohledně mnohočetného myelomu a současná situace vypadá následovně. O školení projevily zájem lázně v Karlově Studánce, ale postupem času se od problematiky myelomu mírně vzdálili. Určitá stopa však zde stále zůstala zachována a tyto lázně můžete zcela jistě bez obav navštívit. Podobně je tomu v lázních Jeseník, odkud trvale získáváme velmi dobré reference. V Čechách lze jednoznačně doporučit pobyt v lázních Velichovky a všem bych je bez obav doporučil. Tým zdravotníků vede v těchto lázních paní primářka, jejíž specializací je neurologie a problematika myelomu ji jednoznačně zaujala. V případě, že jedete do lázní, kde personál problematiku myelomu nezná, rozhodně bych doporučoval, abyste si nastudovali, které procedury jsou pro vás nevhodné a při příjmu v lázních jste o tom s lékařem diskutovali.

Záleží na vás, jaký přístup si zvolíte. Někdo od lázní očekává spíše společenské vyžití, změnu prostředí, seznámení se s novými lidmi nebo psychický odpočinek. Zásadní očekávání by však mělo být spojeno s chutí udělat něco pro své zdraví a posílit svou fyzickou kondici. Občas se pacienti ptají, na co se mají připravit. Z mého pohledu je prvním krokem přípravy volba vhodného lázeňského zařízení, a to nejen podle toho, zda se věnují problematice myelomu, ale také podle toho, kterou část těla chcete posílit. Zda si přejete posílit pohybový aparát, upravit činnost ledvin nebo zregenerovat svou psychiku. Druhým krokem je diskuse s lékařem, který bude provádět vstupní vyšetření při příchodu do lázní a bude plánovat potřebné procedury. K tomu potřebujete především svou dokumentaci. Určitě si sebou vezměte poslední zprávy od svého hematoonkologa, nejlépe ty, ve kterých je podrobněji popsán váš aktuální zdravotní stav. V žádném případě se nebojte vysvětlit, co vás trápí, jaké máte potíže a také lékaři podrobně popište, čeho byste rádi v průběhu lázeňského pobytu chtěli dosáhnout. Samozřejmě, že ne vše je možné, ale mnohdy lze dosáhnout mnoho. Nebojte se lékaři říct: „prosím nastavte ty procedury tak, aby to vyhovovalo mě individuálně“. A co považuji za extrémně důležité je, abyste po návratu z lázní ve cvičení opravdu dál pokračovali a v žádném případě se nevyhýbali aktivní činnosti.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise z října 2022. V tištěné podobě je k dispozici v čekárnách specializovaných ambulancí do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.