Druhé Info odpoledne v Ostravě

Publikováno 21.1. 2021

Téma: Společné nástroje komunikace mezi lékařem a pacientem při výběru léčby v relapsu onemocnění. Výživou v boji s myelomem.

Termín: 19. listopadu 2019.

Prvnímu tématu se věnoval prof. Roman Hájek a jeho prezentace nesla jasný vzkaz směrem ke všem přítomným pacientům Nebojte se svého lékaře ptát na cokoliv, čemu nebudete rozumět. Nebojte se mu sdělit své obavy ohledně organizace léčby a probrat s ním, zda by nebylo možné v některých ohledech postupovat jinak. Můžete tak společně snáze najít kompromis, dobrý pro obě strany. Lékař většinou nemůže znát všechny podrobnosti vašeho života, přitom mnohdy zdánlivá drobnost může celou léčbu ovlivnit zásadním způsobem. Jak řekl pan profesor: „jako lékaři si uvědomujeme, že mnohé terapie mnohočetného myelomu přinášejí pacientům a pečujícím osobám významnou nepřímou zátěž a mohou zhoršit pozitivní přístup nemocného k léčbě. Nejčastěji k nim patří náklady vynaložené na léčbu, dopad na zaměstnání a vynaložený čas, protože pravidelné a náročné návštěvy nemocnice/ambulance zvyšují zátěž pacientů/pečujících osob.“

V druhém tématu jsme se zaměřili spolu s MUDr. Marcelou Káňovou a její kolegyní Mgr. Karin Petřekovou z nutriční ambulance na problematiku doporučené výživy. Po obecnějším úvodu se paní doktorka zaměřila na praktičtější doporučení pro pacienty procházející náročnou léčbou. Mimo jiné zmínila, že bychom měli jíst často malé porce jídla a nečekat, až budeme mít pocit hladu. Lépe je proto jíst 6 x denně malou dávku jídla než třikrát denně velkou. Pít je z jejího pohledu vhodnější mezi jednotlivými jídly, než jídlo zapíjet. Dle její zkušenosti není vůbec na škodu, pokud to pacient zvládne, aby se před jídlem věnoval nějaké lehké aktivitě a také, aby využil dní, kdy se cítí lépe k příjmu většího množství potravy. Její doporučení doplnila a rozšířila její kolegyně z pohledu nutriční terapeutky a doporučila např. vhodnou skladbu jídelníčku nebo úpravy stravy při nežádoucích účincích jako je např. zvracení, průjmy či zácpy.