Čtvrté Info odpoledne v Ostravě

Publikováno 30.4. 2024

Téma: Jaké léčebné režimy nezbytně nutně potřebujeme; Kým jsme nejen při příjímání péče

Termín: 21. červen 2022

Odpověď na otázku – kým jsem/kdo jsem je možné hledat v různých oblastech – ve své životní historii, osobním nebo profesním růstu. Vše, co člověk od okamžiku narození do současné chvíle zpracoval a přijal jako obraz sebe sama je jeho životní historií. Jakým způsobem do jeho života zasáhly vědomosti získané studiem nebo zkušenostmi získané prací. Jaké bylo jeho dětství, dospívání, co všechno prožil ve svém dospělém životě. Co se mu do paměti vrylo natolik, že se stalo standardem chování a jednání. Jakým způsobem do našeho života zasáhli rodiče, partneři, děti, přátelé, nadřízení a kolegové. Jaká byla a stále je jeho společenská role, co se od něj očekávalo a stále očekává (třeba to, že v současnosti bude „vzorným“ pacientem). To vše a možná mnohé další mělo a má vliv na současný životní postoj a názory, které člověk prezentuje. Pokud budeme chtít poctivě hledat odpověď na otázky typu: jaký vztah mám sám k sobě; jaké jsou mé vztahy ve směru k druhým lidem; jak prožívám vztahy s jinými lidmi; jak se ve vztazích cítím apod., potom se můžeme přibližovat zdroji poznání toho, co psychologové označují jako „zdravé JÁ“.

Mapování vlastního osobního vývoje nemá být zdrojem posuzování a odsuzování, ani zdrojem nemístného vyzvednutí svého ega. Ať už sledujeme svůj profesní růst nebo osobní život či vztahy v rodině. Pokud se člověku podaří udržet rovnovážný náhled, potom může zahlédnout svou nepřikrášlenou podstatu, svou vlastní hodnotu. Vše, čím jsme museli v životě projít, co jsme zvládli nebo nezvládli. Důležité je, uvědomit si, že není potřeba se za nic trestat ani odsuzovat, je dobré vše přijmout jako svou součást a podívat se v čem byla ta která zkušenost zdrojem poučení nebo pochopení. Za vše, čím jsme prošli si zasloužíme úctu, pochopení a odpuštění především sami k sobě. Každý z nás je osobou, která překonala mnoho překážek.

Další oblast hodná stejné pozornosti při hledání odpovědi na otázku kým jsem, je naše práce.  V produktivním věku v ní trávíme velké množství času a také jí mnohé věnujeme. I zde se potkávají lidé s různými zvyklostmi, s různým vnímáním světa a ve většině případů jsou v dlouhodobém, úzkém kontaktu. Při hledání odpovědi na naši otázku je zajímavé podívat se nezaujatě na to, jak svou práci vnímáte/nebo jste ji vnímali vy sami a jak ji vnímalo vaše okolí. Vy jste mohli například svou práci vnímat jako vysoce náročnou až vyčerpávající, přátelé se mohli domnívat, že je pro vás naplňující, rodiče ji mohli, na základě své životní zkušenosti, vnímat jako práci nepochopitelnou a trochu zbytečnou a partner si mohl myslet, že jí věnujete přemíru času a pozornosti. Vaši klienti mohli žít v přesvědčení, že vše zvládáte a nic pro vás není problém. Kde je ale skutečná pravda?

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise z října 2022. V tištěné podobě je k dispozici v čekárnách specializovaných ambulancí do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.