Páté Info odpoledne v Ostravě

Publikováno 28.6. 2023

Téma: Indikace lázeňské léčby u pacientů s myelomem, co lze očekávat od pobytu v lázních?  Domácí posilovací techniky s využitím therabandu a uvolnění plosky nohy pomocí minirolleru.

Termín: 15. listopad 2022.

Co můžete a měli byste od lázeňského pobytu očekávat? Záleží na vás, jaký přístup si zvolíte. Někdo od lázní očekává spíše společenské vyžití, změnu prostředí, seznámení se s novými lidmi nebo psychický odpočinek. Zásadní očekávání by však mělo být spojeno s chutí udělat něco pro své zdraví a posílit svou fyzickou kondici. Občas se pacienti ptají, na co se mají připravit. Z mého pohledu je prvním krokem přípravy volba vhodného lázeňského zařízení, a to nejen podle toho, zda se věnují problematice myelomu, ale také podle toho, kterou část těla chcete posílit. Zda si přejete posílit pohybový aparát, upravit činnost ledvin nebo zregenerovat svou psychiku. Druhým krokem je diskuse s lékařem, který bude provádět vstupní vyšetření při příchodu do lázní a bude plánovat potřebné procedury. K tomu potřebujete především svou dokumentaci. Určitě si sebou vezměte poslední zprávy od svého hematoonkologa, nejlépe ty, ve kterých je podrobněji popsán váš aktuální zdravotní stav. V žádném případě se nebojte vysvětlit, co vás trápí, jaké máte potíže a také lékaři podrobně popište, čeho byste rádi v průběhu lázeňského pobytu chtěli dosáhnout. Samozřejmě, že ne vše je možné, ale mnohdy lze dosáhnout mnoho. Nebojte se lékaři říct: „prosím nastavte ty procedury tak, aby to vyhovovalo mě individuálně“. A co považuji za extrémně důležité je, abyste po návratu z lázní ve cvičení opravdu dál pokračovali a v žádném případě se nevyhýbali aktivní činnosti.

Jestliže jedete do lázní proto, abyste posílili svůj pohybový aparát, je dobré požádat o co nejvíce procedur zaměřených na individuální léčebnou tělesnou výchovu, např. školu zad (posilování zádového svalstva, nácvik správné sezení, vstávání, zvedání předmětů), dále se nabízí posílení hlubokého stabilizačního systému (cviky malého rozsahu, ale spojené se správným dýcháním a dokonalým pomalým provedením samotného cviku). Velkou výhodou je, pokud lázně nabízejí cvičení v bazénu, rozhodně toho využijte. Obtížně proveditelné cviky jsou ve vodě proveditelné o hodně snadněji, jednodušeji řečeno, můžete zvýšit váš kloubní rozsah a snáze rozvolnit ztuhlé svalstvo. Voda v bazénu by ovšem měla být přiměřeně teplá, aby nedošlo k prochladnutí. Rovněž lze využít různých vířivých nebo perličkových koupelí.

Vhodné jsou různé měkké, fasciální techniky a reflexní masáže, ovšem vždy za použití jemného tlaku. Kdykoliv pojedete do lázní nebo na různé wellness pobyty, vždy se vyhýbejte tlakovým masážím, podobně jako klasickým masážím, opravdu nikdy nepodstupujte thajské masáže. Masáže mohou být pouze velmi jemné. Při primárním postižení skeletu se mohou prakticky kdekoliv nacházet osteolytická ložiska. Víte, že jsou obtížně detekovatelná, a ještě se mohou v průběhu času tvořit další, hlavně v období, kdy je nemoc aktivní.  Nenechejte se proto zlákat představou uvolňující klasické masáže, bohužel by mohla skončit zlámanými žebry. Pokud se rozhodnete masáž podstoupit, vždy hlaste skutečnost, že jste myelomový pacient. V naší zemi se zatím běžně nesetkáte s tím, že před masáží musíte vyplnit dotazník a uvést v něm, jakými zdravotními problémy trpíte. V zahraničí se takovéto vstupní zhodnocení stává součástí prevence.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise z června 2023. V tištěné podobě je k dispozici v čekárnách specializovaných ambulancí do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.