Klub pacientů mnohočetný myelom

Aktuality akce semináře, setkání, informace...

Klubové setkání v Plzni

V pátek 21. září 2018 se bude konat další Informační odpoledne Klubu Plzeň. Tentokrát si budeme povídat o lázních a o tom, nakolik mohou lázně napomoci léčbě mnohočetného myelomu a také o rehabilitačních možnostech. Některé jednoduché cviky bude možné vyzkoušet na místě pod vedením fyzioterapeuta.  Pozvánku a program najdete zde […]

Klubové setkání v Olomouci

Podzimní Informační odpoledne Klubu Olomouc se bude konat dne 13. září 2018 ve známých prostorách Regionálního centra Olomouc, blízko vlakového nádraží. Všichni, jimž vstoupil do života mnohočetný myelom jsou srdečně zváni. Pozvánka, setkání Klubu Olomouc

Vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem a jejich blízké

Čtrnáctý ročník celorepublikového vzdělávacího semináře pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele se bude konat na podzim tohoto roku. Hlavním organizátorem semináře je jako každý rok Česká myelomová skupina nadační fond, spoluorganizátorem Klub pacientů mnohočetný myelom a International Myeloma Foundation. Seminář se bude konat ve dnech 19. – […]

Nejnovější

Dvacáté třetí Info odpoledne v Praze

Téma: Lze nad myelomem (z)vítězit a jaké máme v současné době možnosti? Jarní setkání Klubu Praha se konalo již po dvacáté třetí dne 14. března 2018 ve známých prostorách Městského úřadu Praha 5. Po úvodním slovu koordinátorky Klubu vystoupila nová kolegyně z Nadačního fondu České myelomové skupiny Mgr. Hana Řežábová […]

Příběh pana Petra

Uvědomil jsem si, že nemá cenu se rozčilovat kvůli každé maličkosti … Jmenuji se Petr. Ve městě, kde jsem se před 72 lety narodil, jsem žil až do roku 2001, kdy jsem onemocněl. V současné době však bydlím na venkově, kde jsme si přestavěli rodinný dům po rodičích. Od mládí jsem […]

Dvacáté čtvrté Info odpoledne v Brně

Další z Informačních odpolední Klubu Brno se konalo 10. listopadu 2017 v prostorách Domu Jiřího Gruši v Brně, kde sídlí trvalá expozice Corpus litterarum, kterou jsme si chtěli prohlédnout. Hlavní program se věnoval fyzioterapii, vysvětlení základních principů, představení jednoduchých cvičebních pomůcek a také na malou cvičební jednotku. Jednoduchá cvičení s […]

Osmnácté Info odpoledne v Hradci Králové

Osmnácté setkání Klubu Hradec Králové se konalo dne 27. října 2017 v Galerii Artičok, tematicky se plně věnovalo právní problematice ve vztahu k vysoce inovativním lékům a jejich dostupnosti pro pacienty s mnohočetným myelomem v ČR. Mimo mnoho jiných informací zazněla také tato. V novém občanském zákoníku je v paragrafu […]

Kráčejme za léčivým světlem na konci tunelu – ale kudy?

Nové léky a terapeutické přístupy přinášejí pacientům s mnohočetným myelomem (MM) nemalé naděje. Bude jednou možné vyléčení většiny pacientů? Mají se lékaři snažit dále prohlubovat pokusy o kontrolu nad tímto onemocněním? Nebo je i jiná cesta k eliminaci MM? Jaké nové objevy ji osvětlují? V posledních dvou letech bylo k […]

Bulletin – duben 2018

Klubový časopis č. 1, ročník X., vydaný v dubnu 2018, neprodejné Vážení a milí přátelé, pokud jste si pozorně prohlédli úvodní stránku našeho klubového časopisu, tak jste si určitě všimli, že i v letošním roce jsem se připojili k mezinárodním aktivitám nadnárodní společnosti International Myeloma Foundation. Letošní březen – měsíc […]

Podporují nás partnerské společnosti a organizace...