Aktuality akce semináře, setkání, informace...

Informační odpoledne v Olomouci

Dne 8. listopadu 2016 se uskuteční další z řady Informačních odpolední Klubu pacientů mnohočetný myelom v Olomouci. Setkání se uskuteční v prostorách Regionálního centra Olomouc v odpoledních hodinách. Bližší informace včetně programu naleznete zde v průběhu měsíce října. Srdečně vítáni jsou všichni, jimž vstoupil do života mnohočetný myelom.

Informační odpoledne v Praze

Dne 19. října 2016 se uskuteční další z řady Informačních odpolední Klubu pacientů mnohočetný myelom v Praze. Setkání se uskuteční v prostorách Městského úřadu Praha 5 v odpoledních hodinách. Bližší informace včetně programu naleznete zde v průběhu měsíce září. Srdečně vítáni jsou všichni, jimž vstoupil do života mnohočetný myelom.

Vzdělávací seminář Lázně Bělohrad

Další z řady dvoudenních vzdělávacích seminářů pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele se uskuteční ve dnech 9. a 10. září 2016 v hotelu Tree of Life v Lázních Bělohrad. Seminář je vhodný především pro nově diagnostikované nebo pro ty, kteří žijí s myelomem krátce, ale samozřejmě se […]

Nejnovější

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva Klubu pacientů mnohočetný myelom, z.s., pro rok 2015. Ve výroční zprávě jsou mimo jiné uveřejněny zásadní aktivity uplynulého období existence spolku. Podrobný obsah zprávy: Slovo předsedy O nás Aktivity (Zpráva o činnosti) Zpráva o hospodaření Lidé Poděkování Kontakt

Devatenácté Info odpoledne v Praze

Téma: Mnohočetný myelom – co si chceme připomenout a co se chceme dozvědět První jarní Info odpoledne Klubu v Praze se konalo dne 23. března 2016. Členové Klubu se sešli ve známých prostorách budovy Úřadu městské části Praha 5 v hojném počtu. Setkání zahájil pan Miran Jireš, přivítal všechny přítomné […]

Osmnácté Info odpoledne v Praze

Téma: Jak pochopit své tělo a naučit se vnímat jeho reakce Dne 21. října 2015 proběhlo už osmnácté Informační odpoledne Klubu Praha, opět jsme se sešli v příjemných prostorách zasedací místnosti Úřadu městké části Praha 5. Setkání tentokrát zahájila PhDr. Ludmila Kotlínová a přivítala všechny přítomné. Téma, které jsme pro […]

Sedmnácté Info odpoledne v Plzni

Téma: Neformální diskuse o vlivu životního stylu na mnohočetný myelom Dne 3. listopadu 2015 se konalo sedmácté informační odpoledne Klubu Plzeň. Setkání bylo zahájeno v 14.00 hod., jako hlavní přednášející a milého hosta jsme pozvali MUDr. Miroslavu Schutzovou. Celé setkání jsme tentokrát pojali netradičně. Snad poprvé jsme se sešli na […]

Třinácté Info odpoledne v Olomouci

Témata: Ledviny a mnohočetný myelom Jak se zdravě hýbat a neublížit si Setkání Klubu pacientů v Olomouci se konalo 12. listopadu 2015 v prostorách Regionálního centra Olomouc v příjemném salonku Andromeda.Velmi rádi jsme mezi sebou přivítali milé hosty prof. MUDr. Vlastimila Ščudlu, CSc., a MUDr. et Mgr. Jiřího Minaříka, Ph.D. […]

Dvacáté Info odpoledne v Brně

Téma: Mnohočetný myelom, co si potřebujeme připomenout a co se chceme dozvědět? Podzimní setkání v Brně proběhlo na den sv. Martina – 11. listopadu 2015 – v příjemných prostorách Pavilonu Anthropos. Naším milým hostem a hlavním přednášejícím byl doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D., kterého jsme mezi námi s radostí přivítali. […]

Podporují nás partnerské společnosti a organizace...