Aktuality akce semináře, setkání, informace...

Informační odpoledne v Olomouci

Dne 8. listopadu 2016 se uskuteční další z řady Informačních odpolední Klubu pacientů mnohočetný myelom v Olomouci. Setkání se uskuteční v prostorách Regionálního centra Olomouc v odpoledních hodinách. Bližší informace včetně programu naleznete zde v průběhu měsíce října. Srdečně vítáni jsou všichni, jimž vstoupil do života mnohočetný myelom.

Informační odpoledne v Praze

Dne 19. října 2016 se uskuteční další z řady Informačních odpolední Klubu pacientů mnohočetný myelom v Praze. Setkání se uskuteční v prostorách Městského úřadu Praha 5 v odpoledních hodinách. Bližší informace včetně programu naleznete zde v průběhu měsíce září. Srdečně vítáni jsou všichni, jimž vstoupil do života mnohočetný myelom.

Nejnovější

Osmnácté Info odpoledne v Plzni

Téma: Neuropatie a její léčba u pacientů s MM. Informační odpoledne Klubu Plzeň se konalo dne 14. června 2016 v odpoledních hodinách. Na jaře jsme se opět vrátili do příjemných prostor hotelu U Pramenů. Setkání zahájila paní Perla Veverková, přivítala všechny přítomné, milé hosty a přednášející a popřála všem krásné odpoledne. […]

Čtrnácté Info odpoledne v Olomouci

Téma: Diagnostika a léčba mnohočetného myelomu. Dentální hygiena – jak ji doma dobře zvládnout, pratické ukázky. Informační odpoledne Klubu Olomouc se konalo 9. června 2016 v salonku Andromeda Regionálního centra Olomouc. Setkání zahájil ing. Zdeněk Chlup, přivítal všechny přítomné a popřál jim příjemné odpoledne plné zajímavých informací. Následně poděkoval všem milým hostům […]

Patnácté Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Postižení ledvin u nemocných s mnohočetným myelomem. Další informační odpoledne Klubu Hradec Králové, tentokrát již patnácté, se konalo dne 23. června 2016 v prostorách Galerie Artičok nacházející se na Třídě Karla IV. V těchto prostorách jsme se setkali poprvé, ale doufáme, že ne naposled. Setkání zahájil zástupce regionu ing. Jiří Žíla a […]

Dvacáté první Info odpoledne v Brně

Téma: Život s MM aneb jak na to? Možnosti sebepodpory, praktická ukázka. Jarní setkání v Brně se uskutečnilo 15. června 2016 v prostorách Památníku Leoše Janáčka. Jde o zahradní domek, který byl původně postaven pro ředitele varhanické školy a protože se ředitelem stal právě Janáček, většinu svého života, který strávil […]

Bulletin – září 2016

Klubový časopis č. 2, ročník VIII., vydaný v září 2016, neprodejné Vážení  a milí přátelé, zdravím vás na sklonku léta, jak se u nás v Česku říká „babího léta“.  Až jsem tuhle větu napsal, uvědomil jsem si, že označení „babí léto“ používám tak nějak automaticky a vlastně ani nevím, proč. Tak […]

Podporují nás partnerské společnosti a organizace...