Aktuality akce semináře, setkání, informace...

Info odpoledne Praha

Další z Informačních odpolední Klubu pacientů mnohočetný myelom Praha proběhne dne 18. října 2017 ve známých prostorách Městského úřadu Praha 5 na ulici Štefánikova. Tentokrát budeme diskutovat s JUDr. Ondřejem Dostálem o podmínkách a nárocích pacientů na hrazenou a státem garantovanou péči v ČR. Všichni, jimž do života vstoupil mnohočetný […]

Nejnovější

Nový vývoj v indukční a udržovací léčbě myelomu

Nové imunomodulační látky nazývané IMID výrazně změnily možnosti terapie mnohočetného myelomu. Od registrace první z nich, thalidomidu, dochází v oblasti indukční i udržovací léčby k rozsáhlému vývoji. U následujících přípravků se hlavně snížila toxicita, omezily se potenciální nežádoucí účinky a významně rostou možnosti využití i benefity, jež léčba IMID pacientů […]

Úhrada nákladné léčby naráží na limity

Čím dál více důkazů svědčí o tom, že systém financování zdravotní péče v ČR dosáhl stropu svých možností a není již nadále schopen vstřebávat příchod dalších inovativních, medicínsky účinných, ale finančně nákladných léků a technologií. Více v přiloženém článku …. Úhrada nákladné léčby …

Vyhlášení Národního dne myelomu

Klub pacientů mnohočetný myelom ve spolupráci s Českou myelomovou skupinou vyhlašují  k datu 30. března 2017 Národní den myelomu u příležitosti světového měsíce myelomu. Mnohočetný myelom je druhé nejčastější nádorové onemocnění, které postihuje především lidi starší 60 let. Nemoc není v současné době plně vyléčitelná a má tendenci po léčbě […]

Věřte vlastní síle, lékařům a nežijte pouze nemocí

Klub pacientů mnohočetný myelom v letošním roce slaví své desetileté výročí založení. Jeho cílem je kromě řady dalších aktivit i pomáhat a radit novým pacientům a jejich blízkým. Jak na činnost spolku a jeho působení nahlíží předseda spolku, pan Petr Hylena, se dočtete v připoženém článku. Celý článek zde

Dostupnost a organizace léčby myelomu II.

Přinášíme souhrn druhé ze čtyř klíčových přednášek, které zazněly v průběhu semináře pořádaného 13. prosince 2016 Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou svého předsedy prof. MUDr. Rostislava Vyzuly, CSc. Na téma, jak se léčí mnohočetný myelom v ČR podle dat z Registru monoklonálních gamapatií, přednášel prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA, zástupce přednosty 4. interní hematologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové. Celý […]

Podporují nás partnerské společnosti a organizace...