Aktuality akce semináře, setkání, informace...

Info odpoledne Brno

Další z Informačních odpolední Klubu pacientů mnohočetný myelom Brno proběhne dne 10. listopadu 2017 v domě Jiřího Gruši, Brně – Medlánkách. Tentokrát budeme cvičit a diskutovat s fyzioterapeutem o tom, jak může cvičení pomoci nemocným s myelomem, jaké cviky jsou vhodné a kterým je naopak potřeba se vyhnout. Všichni, jimž […]

Info odpoledne Hradec

Další z Informačních odpolední Klubu pacientů mnohočetný myelom Hradec Králové proběhne dne 27. října 2017 ve příjemných prostorách Galerie Artičok, třída Karla IV.  Tentokrát budeme mimo jiné diskutovat s JUDr. Ondřejem Dostálem o podmínkách a nárocích pacientů na hrazenou a státem garantovanou péči v ČR. Všichni, jimž do života vstoupil […]

Info odpoledne Plzeň

Další z Informačních odpolední Klubu pacientů mnohočetný myelom Plzeň proběhne dne 24. října 2017 ve známých prostorách salonku Hotelu U Pramenů na ulici Roudná. Tentokrát budeme mimo jiné diskutovat s JUDr. Ondřejem Dostálem o podmínkách a nárocích pacientů na hrazenou a státem garantovanou péči v ČR. Všichni, jimž do života […]

Nejnovější

Novinky ve zdravotnickém právu

V rámci projektu Pacient a systém zdravotního pojištění jsme opakovaně vyslechli prezentaci JUDr. Ondřeje Dostála, Ph.D., LL.M. V jeho prezentaci najdete základní ustanovení vymezující vztah mezi pacientem (pojištěncem), zdravotnickými zařízeními (poskytovateli zdravotní péče) a pojišťovnami (plátci). Najdete zde i mnohé paragrafy, které vymezují práva pacientů, usnesení Ústavního soudu ČR nebo […]

XIII. Vzdělávací seminář v Mikulově

Třináctý ročník „Vzdělávacího semináře pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele se konal již potřetí v příjemném prostředí hotelu Galant v Mikulově. Trochu nevědomky jsme si vybrali termín, který zapadá do nejrušnějšího období v tomto jinak klidném městečku. Začínalo vinobraní, hotel i všechny penziony byly plně obsazené a organizátorům tento fakt přidělal […]

Přehled aktivit v roce 2017

Souhrnný přehled aktivit 16. září 2017 členská schůze Klubu pacientů mnohočetný myelom v Hotelu Galant, Mikulov. 15. – 16. září 2017 13. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátete, Mikulov. Přítomno bylo 107 nemocných a jejich blízkých. 8. – 9. září 2017 aktivní účast na vzděávacím […]

Kyprolis

Tato brožura je věnována léčivému přípravku Kyprolis (generický název carfilzomib). Dozvíte se, jak se přípravek používá, jaké je jeho postavení v léčbě vašeho onemocnění jaké jsou výsledky léčby v provedených klinických studiích a jaké jsou potenciální vedlejší účinky a jak se s nimi vypořádat. Obsah brožury: Co je Kyprolis? Jak […]

VII. Vzdělávací seminář – Život s MM

I v letošním roce jsme uspořádali další vzdělávací seminář z cyklu seminářů Život s mnohočetným myelomem. Tentokrát se odehrál dne 16. května 2017 v Praze a program, který byl připraven, by se dal pomyslně rozdělit na dvě části. První část byla zaměřena převážně na problémy, které pacienti řeší po celou dobu své nemoci a […]

Bulletin – září 2017

Klubový časopis č. 2, ročník IX., vydaný v září 2017, neprodejné Vážení a milí přátelé, obálka tohoto čísla klubového časopisu napovídá, že tento rok je pro nás opravdu výjimečný, slavíme deset let trvání naší organizace – Klubu pacientů mnohočetný myelom. Ač to povětšinou nedělám moc rád, trochu nostalgicky vzpomínám na […]

Podporují nás partnerské společnosti a organizace...