Aktuality akce semináře, setkání, informace...

Den vzácných onemocnění

Den vzácných onemocnění – 28. únor je důležitým dnem i pro všechny nemocné s mnohočetným myelomem, protože tato choroba se rovněž řadí do rozsáhlé skupiny vzácných nemocí. Klub pacientů mnohočetný myelom se každoročně připojuje k aktivitám, které připomínají nelehkou životní situaci pacientů a jejich blízkých. EURORDIS i tentokrát připravil krátký […]

Tisková konference

Nabízíme vám výstupy z diskuse u kulatého stolu pořádané dne 11. prosince 2014.  Diskuse byla vedena na téma: Mnohočetný myelom – rizika onemocnění a jeho léčba. Hlavním hostem diskuse byli prof. MUDr. Ivan Špička, CSc. a pacient s mnohočetným myelomem. 15. 12. 2014 – Myelom – záznam rozhovoru s prof. […]

Info odpoledne, Praha

Dne 18. března 2015 se bude v odpoledních hodinách konat další z Informačních odpolední Klubu pacientů mnohočetný myelom v Praze. Jako vždy se sejdeme v prostorách zasedací místnosti Městského úřadu Praha 5. Tentokrát jsme oslovili lékařku-farmaceutku, která nám představí prostředí nemocniční lékárny a také nás provede lékovou problematikou z hlediska […]

Doporučujeme

Mám mnohočetný myelom

Když se řekne „máte onkologické onemocnění“ konkrétně se jedná o mnohočetný myelom. To je situace, které se často lidé po prvních vyšetřeních a náznacích svého lékaře obávají, když přicházejí do ordinace specialisty – hemato-onkologa. Lidé, u nichž byl diagnostikován mnohočetný myelom, často říkají, že byli touto zprávou ohromeni a nebyli […]

Jak se připravit na ambulantní kontrolu

Co je dobré ujasnit si o ambulantních kontrolách? Pacient pravidelnými ambulantními kontrolami získává především možnost konzultovat se svým lékařem všechny změny zdravotního stavu, které se v mezidobí mezi jednotlivými kontrolami odehrály. Na základě této konzultace (=informací) získává takový typ pomoci, kterou v daný okamžik lékař vyhodnotí jako nevíce potřebnou. Pro […]

Typické příznaky mnohočetného myelomu

Mnohočetný myelom se nejčastěji ohlašuje bolestmi kostí, příznaky zhoršené funkce ledvin, anémií, případně častými a závažnými infekcemi. Na myelom je nutno pomyslet u osob s neočekávanou či novou bolestí v zádech, která spontánně neustupuje, při snižování tělesné výšky a dalších projevech osteoporózy. Mnohočetný myelom se může projevovat dalšími, méně obvyklými […]

Podporují nás partnerské společnosti a organizace...