Aktuality akce, semináře, setkání, informace...

Bulletin-klubový časopis

Publikováno 17.12. 2014

15. prosince 2014 vyšlo třetí číslo Bulletinu-Klubu pacientů mnohočetný myelom. Časopis bude v nejbližších dnech k dispozici ve všech léčebných centrech pro léčbu myelomu v ČR. Členové Klubu obdrží...

pokračování...

Registr RMG

Publikováno 25.8. 2014

Informace České myelomové skupiny – INFORMOVANÝ SOUHLAS Milé dámy a pánové, možná jste byli v minulých dnech při své pravidelné kontrole ve specializované ambulanci požádáni lékařem nebo sestrou o...

pokračování...

Nově publikováno

Příběh paní Milady

18.12.2014

V mnohém mi pomohla víra. V životě jsem prožila mnoho náročných situací, které jsem musela „ustát“. Byla jsem požádána, abych svůj životní příběh napsala a tak jej zde laskavým...

vice...

Příběh pana Josefa

18.12.2014

Cyklistika je mým velkým koníčkem. Velkou část svého pracovního života jsem působil ve funkci vedoucího servisu pro opravy osobních vozidel. Jako každý jiný jsem měl běžné starosti. V zaměstnání jsem...

vice...

Diskuzní panel – rok 2014

17.12.2014

Diskutující: Lékaři České myelomové skupiny, o.s., pacienti a jejich blízcí – účastníci semináře.   1. Byl lék lenalidomid, který je podáván jako udržovací po chemoterapii vyvinut pouze pro tento...

vice...

Diskuzní panel – rok 2013

17.12.2014

Diskutující: Lékaři České myelomové skupiny, o.s., pacienti a jejich blízcí – účastníci semináře V rámci IX. vzdělávacího semináře pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodiny a přátele byla znovu zařazena panelová...

vice...

Doporučujeme

Mám mnohočetný myelom

25.08.2014

Když se řekne „máte onkologické onemocnění“ konkrétně se jedná o mnohočetný myelom. To je situace, které se často lidé po prvních vyšetřeních a náznacích svého lékaře obávají, když přicházejí do ordinace specialisty – hemato-onkologa. Lidé, u nichž byl diagnostikován mnohočetný myelom, často říkají, že byli touto zprávou ohromeni a...

vice...

Jak se připravit na ambulantní kontrolu

25.08.2014

  Co je dobré ujasnit si o ambulantních kontrolách? Pacient pravidelnými ambulantními kontrolami získává především možnost konzultovat se svým lékařem všechny změny zdravotního stavu, které se v mezidobí mezi jednotlivými kontrolami odehrály. Na základě této konzultace (=informací) získává takový typ pomoci, kterou v daný okamžik lékař vyhodnotí jako nevíce...

vice...

Typické příznaky mnohočetného myelomu

25.08.2014

Mnohočetný myelom se nejčastěji ohlašuje bolestmi kostí, příznaky zhoršené funkce ledvin, anémií, případně častými a závažnými infekcemi. Na myelom je nutno pomyslet u osob s neočekávanou či novou bolestí v zádech, která spontánně neustupuje, při snižování tělesné výšky a dalších projevech osteoporózy. Mnohočetný myelom se může projevovat dalšími, méně...

vice...

Klinické studie

25.08.2014

Klinické hodnocení (neboli klinická studie) je jednoduše vysvětlováno jako zkoumání a ověřování výsledků vědeckých poznatků (velmi často léků) v praxi za souhlasu oslovených jedinců. V případě léčiv je účelem zjistit klinické, farmakologické, farmakokinetické nebo farmakodynamické účinky a stanovit nežádoucí účinky zkoumaného léčiva. Hlavní cíl je ověření bezpečnosti a účinnosti...

vice...