Aktuality akce semináře, setkání, informace...

Klubové setkání v Plzni

V pátek 21. září 2018 se bude konat další Informační odpoledne Klubu Plzeň. Tentokrát si budeme povídat o lázních a o tom, nakolik mohou lázně napomoci léčbě mnohočetného myelomu a také o rehabilitačních možnostech. Některé jednoduché cviky bude možné vyzkoušet na místě pod vedením fyzioterapeuta.  Pozvánku a program najdete zde […]

Klubové setkání v Olomouci

Podzimní Informační odpoledne Klubu Olomouc se bude konat dne 13. září 2018 ve známých prostorách Regionálního centra Olomouc, blízko vlakového nádraží. Přesný program setkání bude uveřejněn zde v průběhu měsíce srpna. Všichni, jimž vstoupil do života mnohočetný myelom jsou srdečně zváni.

Vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem a jejich blízké

Čtrnáctý ročník celorepublikového vzdělávacího semináře pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele se bude konat na podzim tohoto roku. Hlavním organizátorem semináře je jako každý rok Česká myelomová skupina nadační fond, spoluorganizátorem Klub pacientů mnohočetný myelom a International Myeloma Foundation. Seminář se bude konat ve dnech 19. – […]

Nejnovější

Dvacáté čtvrté Info odpoledne v Brně

Další z Informačních odpolední Klubu Brno se konalo 10. listopadu 2017 v prostorách Domu Jiřího Gruši v Brně, kde sídlí trvalá expozice Corpus litterarum, kterou jsme si chtěli prohlédnout. Hlavní program se věnoval fyzioterapii, vysvětlení základních principů, představení jednoduchých cvičebních pomůcek a také na malou cvičební jednotku. Jednoduchá cvičení s […]

Osmnácté Info odpoledne v Hradci Králové

Osmnácté setkání Klubu Hradec Králové se konalo dne 27. října 2017 v Galerii Artičok, tematicky se plně věnovalo právní problematice ve vztahu k vysoce inovativním lékům a jejich dostupnosti pro pacienty s mnohočetným myelomem v ČR. Mimo mnoho jiných informací zazněla také tato. V novém občanském zákoníku je v paragrafu […]

Kráčejme za léčivým světlem na konci tunelu – ale kudy?

Nové léky a terapeutické přístupy přinášejí pacientům s mnohočetným myelomem (MM) nemalé naděje. Bude jednou možné vyléčení většiny pacientů? Mají se lékaři snažit dále prohlubovat pokusy o kontrolu nad tímto onemocněním? Nebo je i jiná cesta k eliminaci MM? Jaké nové objevy ji osvětlují? V posledních dvou letech bylo k […]

Bulletin – duben 2018

Klubový časopis č. 1, ročník X., vydaný v dubnu 2018, neprodejné Vážení a milí přátelé, pokud jste si pozorně prohlédli úvodní stránku našeho klubového časopisu, tak jste si určitě všimli, že i v letošním roce jsem se připojili k mezinárodním aktivitám nadnárodní společnosti International Myeloma Foundation. Letošní březen – měsíc […]

Za bolestí zad nemusí být jen stáří ……

Bolest zad je v pokročilém věku tak běžný jev, že si jen málokdo připustí její souvislost s vážnějším onemocněním. O to překvapivější bývá pro pacienta diagnóza „mnohočetný myelom“, která nepatří mezi běžně známá onemocnění. Přirozená bolest zad v tomto věku a malá informovanost veřejnosti i praktických lékařů o této nemoci […]

Jak překonat bariéry v dostupnosti léčby

Domníváme se, že pacient by měl být léčen způsobem, který pro něj individuálně stanoví jeho ošetřující lékař jako ten nejlepší možný. Nové moderní léky mají pro pacienty významný medicínský přínos a často představují průlomové řešení léčebných potřeb, jejichž problémy dosavadní léčba nedokázala řešit vůbec nebo dostatečně efektivně. Brožuru „Jak překonat […]

Podporují nás partnerské společnosti a organizace...