Aktuality akce semináře, setkání, informace...

Členská schůze Klubu pacientů mnohočetný myelom

V rámci XI. Vzdělávacího semináře pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodiny a přátele se uskuteční členská schůze Klubu pacientů mnohočetný myelom. Členská schůze proběhne dne 5. září 2015 v 11.30 hod. ve společenském sále Aurelius Hotelu Galant, nacházejícím se na adrese Mlýnská 739/2, Mikulov.  

Info odpoledne v Praze

Dne 21. října 2015 se uskuteční další z Informačních odpolední v Praze určené pacientům s mnohočetným myelomem a jejich blízkým. Jako vždy se sejdeme v odpoledních hodinách v prostorách Městského úřadu Praha 5. Pozvánku s přesným programem najdete na tomto místě v průběhu měsíce září.  

XI. Vzdělávací seminář pro pacienty s mnohočetným myelomem

Ve dnech 4. – 5. září 2015 se bude konat v prostorách hotelu Galant v Mikulově XI. Vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátelé. Seminář organizuje Česká myelomová skupina, nadační fond ve spolupráci s Klubem pacientů mnohočetný myelom a se záštitou International Myeloma Foundation. Jako vždy […]

Bulletin – klubový časopis

Další číslo Bulletinu-klubového časopisu vyjde koncem srpna 2015, bude k dispozici na všech specializovaných ambulancích léčebných center pro léčbu myelomu. Opět v něm najdete příběh pacienta, informace ze semináře Život s mnohočetným myelomem, který proběhl v Praze a Informačních odpolední v Hradci Králové, Olomouci, Plzni a Brně. Všem členům Klubu […]

Doporučujeme

Diskuzní panel – rok 2014

Diskutující: Lékaři České myelomové skupiny, o.s., pacienti a jejich blízcí – účastníci semináře.   1. Byl lék lenalidomid, který je podáván jako udržovací po chemoterapii vyvinut pouze pro tento účel anebo měl i jiné využití? Lenalidomid je lék, který byl vyvinut z thalidomidu, prvního léku z řady imunomodulačních léků, bohužel s řadou […]

Mám mnohočetný myelom

Když se řekne „máte onkologické onemocnění“ konkrétně se jedná o mnohočetný myelom. To je situace, které se často lidé po prvních vyšetřeních a náznacích svého lékaře obávají, když přicházejí do ordinace specialisty – hemato-onkologa. Lidé, u nichž byl diagnostikován mnohočetný myelom, často říkají, že byli touto zprávou ohromeni a nebyli […]

Jak se připravit na ambulantní kontrolu

Co je dobré ujasnit si o ambulantních kontrolách? Pacient pravidelnými ambulantními kontrolami získává především možnost konzultovat se svým lékařem všechny změny zdravotního stavu, které se v mezidobí mezi jednotlivými kontrolami odehrály. Na základě této konzultace (=informací) získává takový typ pomoci, kterou v daný okamžik lékař vyhodnotí jako nevíce potřebnou. Pro […]

Typické příznaky mnohočetného myelomu

Mnohočetný myelom se nejčastěji ohlašuje bolestmi kostí, příznaky zhoršené funkce ledvin, anémií, případně častými a závažnými infekcemi. Na myelom je nutno pomyslet u osob s neočekávanou či novou bolestí v zádech, která spontánně neustupuje, při snižování tělesné výšky a dalších projevech osteoporózy. Mnohočetný myelom se může projevovat dalšími, méně obvyklými […]

Mnohočetný myelom

Co to je mnohočetný myelom a co způsobuje? Mnohočetný myelom je druhé nejčastější krevní nádorové onemocnění vznikající na základě...

Podporují nás partnerské společnosti a organizace...