Aktuality akce semináře, setkání, informace...

Náhradní členská schůze Klubu pacientů mnohočetný myelom

Dne 10. září 2016 se v rámci XII. Vzdělávacího semináře pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodiny a přátele uskuteční Náhradní členská schůze Klubu pacientů mnohočetný myelom. Schůze je svolána na 12.00 hod. do společenského sálu objektu Tree of Life, nacházejícím se na adrese Lázeňská, 507 81, Lázně Bělohrad. Pozvanka_NCS_10.9.2016

Členská schůze Klubu pacientů MM

Dne 10. září 2016 se v rámci XII. Vzdělávacího semináře pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodiny a přátele uskuteční Členská schůze Klubu pacientů mnohočetný myelom. Schůze je svolána na 11.30 hod. do společenského sálu objektu Tree of Life, nacházejícím se na adrese Lázeňská, 507 81, Lázně Bělohrad. Pozvanka_CS_10.9.2016

Informační odpoledne v Olomouci

Dne 8. listopadu 2016 se uskuteční další z řady Informačních odpolední Klubu pacientů mnohočetný myelom v Olomouci. Setkání se uskuteční v prostorách Regionálního centra Olomouc v odpoledních hodinách. Bližší informace včetně programu naleznete zde v průběhu měsíce října. Srdečně vítáni jsou všichni, jimž vstoupil do života mnohočetný myelom.

Informační odpoledne v Praze

Dne 19. října 2016 se uskuteční další z řady Informačních odpolední Klubu pacientů mnohočetný myelom v Praze. Setkání se uskuteční v prostorách Městského úřadu Praha 5 v odpoledních hodinách. Bližší informace včetně programu naleznete zde v průběhu měsíce září. Srdečně vítáni jsou všichni, jimž vstoupil do života mnohočetný myelom.

Vzdělávací seminář Lázně Bělohrad

Další z řady dvoudenních vzdělávacích seminářů pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele se uskuteční ve dnech 9. a 10. září 2016 v hotelu Tree of Life v Lázních Bělohrad. Seminář je vhodný především pro nově diagnostikované nebo pro ty, kteří žijí s myelomem krátce, ale samozřejmě se […]

Nejnovější

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva Klubu pacientů mnohočetný myelom, z.s., pro rok 2015. Ve výroční zprávě jsou mimo jiné uveřejněny zásadní aktivity uplynulého období existence spolku. Podrobný obsah zprávy: Slovo předsedy O nás Aktivity (Zpráva o činnosti) Zpráva o hospodaření Lidé Poděkování Kontakt

Devatenácté Info odpoledne v Praze

Téma: Mnohočetný myelom – co si chceme připomenout a co se chceme dozvědět První jarní Info odpoledne Klubu v Praze se konalo dne 23. března 2016. Členové Klubu se sešli ve známých prostorách budovy Úřadu městské části Praha 5 v hojném počtu. Setkání zahájil pan Miran Jireš, přivítal všechny přítomné […]

Osmnácté Info odpoledne v Praze

Téma: Jak pochopit své tělo a naučit se vnímat jeho reakce Dne 21. října 2015 proběhlo už osmnácté Informační odpoledne Klubu Praha, opět jsme se sešli v příjemných prostorách zasedací místnosti Úřadu městké části Praha 5. Setkání tentokrát zahájila PhDr. Ludmila Kotlínová a přivítala všechny přítomné. Téma, které jsme pro […]

Sedmnácté Info odpoledne v Plzni

Téma: Neformální diskuse o vlivu životního stylu na mnohočetný myelom Dne 3. listopadu 2015 se konalo sedmácté informační odpoledne Klubu Plzeň. Setkání bylo zahájeno v 14.00 hod., jako hlavní přednášející a milého hosta jsme pozvali MUDr. Miroslavu Schutzovou. Celé setkání jsme tentokrát pojali netradičně. Snad poprvé jsme se sešli na […]

Třinácté Info odpoledne v Olomouci

Témata: Ledviny a mnohočetný myelom Jak se zdravě hýbat a neublížit si Setkání Klubu pacientů v Olomouci se konalo 12. listopadu 2015 v prostorách Regionálního centra Olomouc v příjemném salonku Andromeda.Velmi rádi jsme mezi sebou přivítali milé hosty prof. MUDr. Vlastimila Ščudlu, CSc., a MUDr. et Mgr. Jiřího Minaříka, Ph.D. […]

Dvacáté Info odpoledne v Brně

Téma: Mnohočetný myelom, co si potřebujeme připomenout a co se chceme dozvědět? Podzimní setkání v Brně proběhlo na den sv. Martina – 11. listopadu 2015 – v příjemných prostorách Pavilonu Anthropos. Naším milým hostem a hlavním přednášejícím byl doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D., kterého jsme mezi námi s radostí přivítali. […]

Podporují nás partnerské společnosti a organizace...