Klub pacientů mnohočetný myelom

Aktuality akce semináře, setkání, informace...

Info odpoledne Olomouc

Další ze série informačních odpolední Klubu Olomouc se uskuteční dne 12. dubna 2018 v prostorách Regionálního centra Olomouc. Pozvánku a přesný program osmnáctého setkání najdete zde v průběhu března. Všichni, jimž vstoupil do života mnohočetný myelom jsou srdečně vítáni.

Info odpoledne Praha

První setkání členů Klubu pacientů mnohočetný myelom se v roce 2018 odehraje v Praze. Sejdeme se již po dvacáté třetí opět v budově Úřadu městské části Praha 5, dne 14. března 2018 v 14.30 hod. Pozvánku s přesným programem zde najdete v průběhu února. Všichni, jimž vstoupil do života mnohočetný […]

Nejnovější

Cost-sharing a risk-sharing

….. aneb proč do krize zdravotnictví více nezapojíme farmaceutické firmy, které krizi nemají? Tak zní plný název článku, který se snaží nabídnout cestu, která by mohla být účelná. Existuje totiž logický rozpor mezi právním nárokem pacientů a ekonomickými možnostmi zdravotnictví. A tento rozpor nejvíce pociťují nejen pacienti, ale také jejich […]

Právní vztahy – pojištěnec, poskytovatel, plátce

Právní vztahy v našem zdravotnictví V naší zemi jsou právní vztahy ve zdravotnictví vymezeny třemi subjekty. Prvním je člověk, který potřebuje léčbu, tzn. pacient/pojištěnec, druhým subjektem je poskytovatel zdravotní péče (tedy lékař, který pracuje buď v nemocnici nebo v ambulanci) a třetím subjektem jsou zdravotnické pojišťovny (dle volby daného člověka). Mezi těmito subjekty jsou […]

Novinky ve zdravotnickém právu

V rámci projektu Pacient a systém zdravotního pojištění jsme opakovaně vyslechli prezentaci JUDr. Ondřeje Dostála, Ph.D., LL.M. V jeho prezentaci najdete základní ustanovení vymezující vztah mezi pacientem (pojištěncem), zdravotnickými zařízeními (poskytovateli zdravotní péče) a pojišťovnami (plátci). Najdete zde i mnohé paragrafy, které vymezují práva pacientů, usnesení Ústavního soudu ČR nebo […]

XIII. Vzdělávací seminář v Mikulově

Třináctý ročník „Vzdělávacího semináře pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele se konal již potřetí v příjemném prostředí hotelu Galant v Mikulově. Trochu nevědomky jsme si vybrali termín, který zapadá do nejrušnějšího období v tomto jinak klidném městečku. Začínalo vinobraní, hotel i všechny penziony byly plně obsazené a organizátorům tento fakt přidělal […]

Přehled aktivit v roce 2017

Souhrnný přehled aktivit 16. září 2017 členská schůze Klubu pacientů mnohočetný myelom v Hotelu Galant, Mikulov. 15. – 16. září 2017 13. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátete, Mikulov. Přítomno bylo 107 nemocných a jejich blízkých. 8. – 9. září 2017 aktivní účast na vzděávacím […]

Kyprolis

Tato brožura je věnována léčivému přípravku Kyprolis (generický název carfilzomib). Dozvíte se, jak se přípravek používá, jaké je jeho postavení v léčbě vašeho onemocnění jaké jsou výsledky léčby v provedených klinických studiích a jaké jsou potenciální vedlejší účinky a jak se s nimi vypořádat. Obsah brožury: Co je Kyprolis? Jak […]

Podporují nás partnerské společnosti a organizace...