Klub pacientů mnohočetný myelom

Aktuality akce semináře, setkání, informace...

Info odpoledne Praha

Dne 13. března 2019 se bude konat další ze setkání Klubu Praha, sejdeme se jako vždy v příjemných prostorách Úřadu Městské části Praha 5 na ulici Štefánikova. Program je zaměřen na problematiku lázeňské péče a fyzioterapie. Všichni, jimž do života vstoupil mnohočetný myelom jsou srdečně vítáni.    

Nejnovější

Přehled aktivit v roce 2018

12. listopad 2018 aktivní účast v pracovní skupině pro inovativní léčbu při MZ ČR. Třetí setkání. 9. listopad 2018 dvacáté Informační odpoledne členů a přátel Klubu Hradec Králové. Téma: Smích, jak ho neznáte aneb povídání o smíchu spolu s ochutnávkou jógy smíchu cvičením kombinující smíchová cvičení a jógová dýchání. 26. […]

Novinky Amelie, srpen 2018

Tento občasník vznikl na základě stále nedostatečné informovanosti onkologicky nemocných a jejich blízkých na co mají během léčby nárok v oblasti sociální a zdravotní. Cílem je přinášet informace o aktuálních i  plánovaných legislativních nebo organizačních změnách a hovořit o potřebných i ožehavých tématech. Obsah: Invalidní důchody a lékařská posudková služba Doprava dlouhodobě nemocných, […]

Novinky Amelie březen 2018

Tento občasník vznikl na základě stále nedostatečné informovanosti onkologicky nemocných a jejich blízkých na co mají během léčby nárok v oblasti sociální a zdravotní. Cílem je přinášet informace o aktuálních i  plánovaných legislativních nebo organizačních změnách a hovořit o potřebných i ožehavých tématech. Obsah: Nemocenské dávky při dlouhodobé nemoci Nekolidující zaměstnání při evidenci […]

Dvacáté páté Info odpoledne v Brně

Téma: Lázeňská léčba u pacientů s mnohočetným myelomem. Dvacáté páté setkání Klubu Brno se konalo dne 24. května 2018 v Domě Jiřího Gruši, setkání bylo zahájeno dle programu. Prvním přednášejícím byl MUDr. Jan Straub, hovořil o výhodách lázeňské péče a také se zmínil o nové lokalitě, kterou by mohli pacienti […]

Dvacáté druhé Info odpoledne v Plzni

Téma: Jak a proč léčíme osteoporózu. Informační odpoledne se uskutečnilo dne 23. května 2018 a to tradičně v salonku hotelu U Pramenů. Přednášejícím byl MUDr. Richard Pikner, Ph.D., primář laboratoří a kostní poradny Klatovské nemocnice, a.s. Pan primář nám nejdříve vysvětlil, že kost je živý orgán, který obsahuje miliony vzájemně […]

Devatenácté Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Domácí posilovací techniky s využitím therabandu a uvolnění plosky nohy s pomocí minirolleru u pacientů s myelomem. Setkání 18. května 2018 zahájil předseda spolku a na jeho slova navázal zástupce regionu. Po přivítání všech zúčastněných, milých hostů a přednášejících zazněly jako vždy informace o aktuálním dění v Klubu a […]

Podporují nás partnerské společnosti a organizace...