Aktuality akce semináře, setkání, informace...

Info odpoledne Praha

Další z Informačních odpolední Klubu Praha se uskuteční dne 23. března 2016. Podobné informace o průběhu setkání v nejbližších dnech naleznet zde. Všichni pacienti a jejich blízcí jsou srdečně zváni.

Život s mnohočetným myelomem

Šestý ročník jednodenního vzdělávacího semináře pro pacienty a jejich blízké s názvem Život s mnohočetným myelomem se uskuteční v hotelu Slovan v Brně dne 11. května 2016. Podrobnější infomace naleznete na přelomu března a dubna zde.

Den vzácných onemocnění – 29. únor

Klub pacientů mnohočetný myelom se aktivně připojuje ke Dni vzácných onemocnění. Mnohočetný myelom patří k vzácným hematoonkologickým nemocem, která postihuje 4. – 6. lidí na 100 000 obyvatel. Nejčastěji onemocní lidé ve věkové kategorii 60 – 70 let. jedná se o druhé nejčastější krevní nádorové onemocnění. Tisková zpráva České asociace […]

Doporučujeme

Diskusní panel – rok 2014

Diskutující: Lékaři České myelomové skupiny, o.s., pacienti a jejich blízcí – účastníci semináře.   1. Byl lék lenalidomid, který je podáván jako udržovací po chemoterapii vyvinut pouze pro tento účel anebo měl i jiné využití? Lenalidomid je lék, který byl vyvinut z thalidomidu, prvního léku z řady imunomodulačních léků, bohužel s řadou […]

Mám mnohočetný myelom

Když se řekne „máte onkologické onemocnění“ konkrétně se jedná o mnohočetný myelom. To je situace, které se často lidé po prvních vyšetřeních a náznacích svého lékaře obávají, když přicházejí do ordinace specialisty – hemato-onkologa. Lidé, u nichž byl diagnostikován mnohočetný myelom, často říkají, že byli touto zprávou ohromeni a nebyli […]

Jak se připravit na ambulantní kontrolu

Co je dobré ujasnit si o ambulantních kontrolách? Pacient pravidelnými ambulantními kontrolami získává především možnost konzultovat se svým lékařem všechny změny zdravotního stavu, které se v mezidobí mezi jednotlivými kontrolami odehrály. Na základě této konzultace (=informací) získává takový typ pomoci, kterou v daný okamžik lékař vyhodnotí jako nevíce potřebnou. Pro […]

Typické příznaky mnohočetného myelomu

Mnohočetný myelom se nejčastěji ohlašuje bolestmi kostí, příznaky zhoršené funkce ledvin, anémií, případně častými a závažnými infekcemi. Na myelom je nutno pomyslet u osob s neočekávanou či novou bolestí v zádech, která spontánně neustupuje, při snižování tělesné výšky a dalších projevech osteoporózy. Mnohočetný myelom se může projevovat dalšími, méně obvyklými […]

Podporují nás partnerské společnosti a organizace...