Aktuality akce semináře, setkání, informace...

Info odpoledne – Brno

Další z plánovaných Info odpolední pro pacienty s mnohočetným myelomem a jejich přátele proběhne v odpoledních hodinách v Brně dne 23. května 2017. Tentokrát jsme si pozvali právníka, který si pro nás připravil informace o zdravotním pojištění a také o všem, co by nás jako pacienty-pojištěnce mohlo a mělo zajímat. […]

Info odpoledne – Hradec Králové

Další z plánovaných Info odpolední pro pacienty s mnohočetným myelomem a jejich přátele proběhne v odpoledních hodinách v Hradci Králové dne 9. června 2017. Tentokrát jsme si pozvali fyzioterapeutku, která si pro nás připravila ukázku cvičební jednotky vhodné pro pacienty s mnohočetným myelomem. Srdečně zváni jsou všichni, jimž do života […]

Život s mnohočetným myelomem

Další ze série celodenních vzdělávacích seminářů pro pacienty s mnohočetným myelomem a jejich blízké s názvem „Život s mnohočetným myelomem“ se bude konat dne 16. května 2017 v Praze. V rámci programu vystoupí odborníci pro léčbu mnohočetného myelomu z léčebných center VFN Praha, FN Královské Vinohrady a FN Plzeň. Odpolední […]

Info odpoledne Olomouc

Klub Olomouc připravuje další z Info odpolední pro pacienty s mnohočetným myelomem a jejich přátele, které se uskuteční v prostorách Regionálního centra Olomouc 25. května 2017, podrobný program naleznete v přiložené pozvánce. Pozvánka_Olomouc_25.5.2017

Info odpoledne – Plzeň

Další z plánovaných Info odpolední pro pacienty s mnohočetným myelomem a jejich přátele proběhne v odpoledních hodinách v Plzni dne 6. června 2017. Tentokrát jsme si pozvali fyzioterapeutku, která si pro nás připravila ukázku cvičební jednotky vhodné pro pacienty s mnohočetným myelomem. Přivítáme rovněž MUDr. Alexandru Jungovou, která vystoupí s […]

Nejnovější

Vyhlášení Národního dne myelomu

Klub pacientů mnohočetný myelom ve spolupráci s Českou myelomovou skupinou vyhlašují  k datu 30. března 2017 Národní den myelomu u příležitosti světového měsíce myelomu. Mnohočetný myelom je druhé nejčastější nádorové onemocnění, které postihuje především lidi starší 60 let. Nemoc není v současné době plně vyléčitelná a má tendenci po léčbě […]

Věřte vlastní síle, lékařům a nežijte pouze nemocí

Klub pacientů mnohočetný myelom v letošním roce slaví své desetileté výročí založení. Jeho cílem je kromě řady dalších aktivit i pomáhat a radit novým pacientům a jejich blízkým. Jak na činnost spolku a jeho působení nahlíží předseda spolku, pan Petr Hylena, se dočtete v připoženém článku. Celý článek zde

Dostupnost a organizace léčby myelomu II.

Přinášíme souhrn druhé ze čtyř klíčových přednášek, které zazněly v průběhu semináře pořádaného 13. prosince 2016 Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou svého předsedy prof. MUDr. Rostislava Vyzuly, CSc. Na téma, jak se léčí mnohočetný myelom v ČR podle dat z Registru monoklonálních gamapatií, přednášel prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA, zástupce přednosty 4. interní hematologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové. Celý […]

Dostupnost a organizace léčby myelomu I.

Léčba mnohočetného myelomu zaznamenala v posledních letech mimořádné úspěchy – v celé onkologii bezpochyby největší. Ve financování centrové péče však systém v ČR selhává a léčba mnohočetného myelomu je toho prvním, nikoli však jediným důkazem. To je stručný závěr semináře pořádaného 13. prosince 2016 Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou svého předsedy prof. MUDr. Rostislava Vyzuly, CSc. […]

Jak využít potenciál nových léků na mnohočetný myelom

U mnohočetného myelomu inovace ve farmakoterapii znamená výrazný posun, který nemocným může prodloužit život v řádu let a u určité skupiny je reálným cílem i vyléčení. Jak zařídit, aby z tohoto vývoje měli maximální užitek i čeští pacienti, bylo předmětem diskuse brněnského setkání. Jak v onkologii solidních nádorů, tak v […]

Přínos nových léků v léčbě mnohočetného myelomu

Mnohočetný myelom nepatří k častým onemocněním, řadí se spíše k těm vzácnějším. Zajímavé je, že první zmínka byla o myelomu publikována již roku 1889. Až do počátku třetího tisíciletí se jednalo o chorobu velmi těžce léčitelnou, což nyní po vstupu nových léčivých přípravků již neplatí. Incidence se však rok od […]

Podporují nás partnerské společnosti a organizace...