Bulletin – říjen 2023

Publikováno 5.4. 2024

Klubový časopis č.2, ročník XV., vydaný v říjnu 2023, neprodejné

Vážení a milí přátelé.

poprvé píšu úvodník k novému číslu Bulletinu. Mé psaní a úvahy se asi budou trochu odlišovat od psaní a úvah mých předchůdců. Snad vás zaujmou a přinesou i něco malého k zamyšlení.

Jako nováček na pozici předsedy našeho Klubu hledím s úctou na své předchůdce a přemýšlím, zda budu mít jejich nadhled. Stále vzpomínám na svého přítele Petra Hylenu. Mnohočetný myelom nás nečekaně spojil v této malé komunitě a já si moc vážím toho, že jsem ho, podobně jako vás včechny, potkal a poznal. Petr nás bohužel letos na jaře opustil, ale společně se svou ženou máme vzpomínku na něj navždy ukrytu hluboko ve svém srdci. Jako jeho nástupce se vynasnažím alespoň částečně pokračovat v jeho stopách a jakkoliv být nápomocen naší úžasné Alici, bez které by to naše společné soukolí tak dobře nepracovalo. Samozřejmě chci být nápomocen také lékařům, jejich týmům a především vám všem. Moc bych si přál, aby se nám s tou „naší kárkou zvanou mnohočetný myelom“ žilo co možná nejlépe.

Blíží se čas vánoční a já si ze srdce přeji, abychom jej všichni prožili co nejkrásněji. Miluji sníh a doufám, že letos bude nadílka bohatá. Vždy, když se sníh objeví, mám pocit, že překrývá ty šedivé chmury kolem nás. Věřím tomu, že náš čas je přesně takový, jaký si ho sami uděláme. Pokusme se prosím vytvořit slavnostní, neuspěchaný, pohodový čas vánoční s maximem úsměvů. Často si ani neuvědomujeme, že čas, to nejvzácnější, co máme, věnujeme stresu, spěchu, nervozitě a najednou zjistíme, kolik síly ztrácíme. Někdy zbytečně spěcháme na úkor naší vnitřní pohody a klidu. Nevěnujme v této uspěchané době plné nepěkných zpráv svůj čas informačním kanálům, ať už je to televize, rozhlas nebo sociální sítě. Vždy jde přece o naše rozhodnutí, jestli tlačítko „zapnuto“ zmáčkneme a necháme se vlákat do jejich sítí nebo si svůj čas utvoříme tak, jak chceme MY.

Splňme si na konci roku třeba jen jeden ze svých snů uložených ve svém nitru. Malý nebo velký sen, to je vlastně jedno. Anebo splňme sen tomu druhému, kterého máme právě blízko sebe a nemusí to být zrovna na Štědrý den. Od okamžiku, kdy jsem onemocněl se snažím plnit si své sny kdykoliv, kdy je k tomu příležitost. A je jedno, jestli jde o sen malinkatý anebo o něco, co mám v sobě dlouhodobě ukryté a myslím na to již dlouhou dobu. Objeví se příležitost, tak ji využiju. Dovolím si podělit se s vámi o jeden malý citát brazilského spisovatele Paula Coelha, který mi utkvěl v paměti ve chvíli, kdy mi nebylo zrovna nejlépe.  „Nikdy se nesmíš zříci svého snu! Sny živí naši duši stejně, jako potrava živí tělo. I kdybychom v životě sebevíckrát ztroskotali a viděli své naděje obrácené vniveč, nesmíme přestat snít.“

Vážení a milí přátelé, přeji Vám a všem Vašim blízkým z celého srdce pokojný vstup do roku 2024. Ať je pro nás všechny rokem dalších splněných přání, nezáleží na tom, jestli sen splní někdo Vám anebo Vy jej splníte druhému člověku. Buďme naplněni pohodou, štěstím a radostí.

Těším se, že se opět všichni ve zdraví potkáme. Opatrujte se. Miloš Dušek

Podrobný obsah čísla:

  • Opravdu se musím naučit žít s bolestí?
  • Posttraumatický rozvoj u onkologických pacientů v mladé a pozdní dospělosti – výsledky výzkumného šetření.
  • Informační odpoledne Klubu pacientů MM v Hradci Králové (Imunoterapie – téma současnosti i blízké budoucnosti).
  • Informační odpoledne Klubu pacientů MM v Praze (Výživa v prevenci rozvoje nemoci a možnosti racionálního stravování u pacientů s mnohočetným myelomem).
  • Panelová diskuse aneb otázky a odpovědi – I. část (Vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem jejich rodinu a přátele).
Časopis je pro pacienty s MM v tištěné podobě dostupný ve všech léčebných centrech ČR do okamžiku rozebrání čísla. V elektronické podobě je časopis dostupný pro členy Klubu pacientů MM.