Přehled aktivit v roce 2008

Související 24.8. 2014

Nejvýznamnější události roku bylo založení páté regionální organizační skupiny v Olomouci, čímž se podařilo Klubu pacientů zainteresovat celé území České republiky. Je velmi příjemné, že se mohou aktivit Klubu pacientů s daleko větším komfortem zúčastňovat i lidé žijící v oblasti střední a severní Moravy.  Další významou událostí roku byla účast na výročním zasedání evropské pacientské organizace Myeloma Euronet v Bratislavě. Rovněž jsme přijali pozvání na „Školu Myelomu“, vzdělávací seminář pro pacienty, kterou pořádala naše partnerská organizace na Slovensku.

 

Souhrnný přehled aktivit

26. listopad 2008

předvánoční setkání v Brně. Divadelní představení Autobus na lince 21 v hlavní roli s Vladimírem Hauserem.

21. listopad 2008

založení páté regionální organizační skupiny v Olomouci. První ustanovující setkání, hlavní téma: Nové přístupy v léčbě první linie.

18. listopad 2008

benefiční prodejní výstava obrazů výtvarné skupiny Pátečnicí pořádané nadačním fondem České myelomové skupiny v Brně.

12. listopad 2008

čtvrté setkání regionální organizační skupiny v Plzni. Téma: Rehabilitace u pacientů s mnohočetným myelomem.

21. říjen 2008

třetí setkání regionální organizační skupiny v Praze. Téma: Aktuality ve farmacii a lékárnictví.

17. říjen 2008

čtvrté setkání regionální organizační skupiny Hradec Králové konané tentokrát v Chrudimi. Téma: Dostupnost léků nových technologií.

14. říjen 2008

šesté setkání regionální organizační skupiny v Brně. Téma: Sociální problematika.

8. říjen 2008

vydán Bulletin-klubový časopis s odborným tématem – Co jsou sociální služby.

27. – 28. září 2008

účast zástupců klubu na vzdělávacím semináři „Škola myelomu” Slovenské myelomové spoločnosti – Klubu pacientov v Těrchové.

5. – 6. září 2008

účast na organizaci a prezentace sdružení na IV. vzdělávacím semináři pro pacienty a jejich blízké konané pod záštitou CMG v Poděbradech.

červenec 2008

předání písemného stanoviska Klubu řediteli odboru schvalování léků MZ ČR prostřednictvím Koalice pro zdraví, Praha.

červenec 2008

předání podkladů na MPSV prostřednictvím koalice pro zdraví, Praha.

červen 2008

účast na schvalovacím řízení Revlimidu u kulatého stolu v Praze.

červen 2008

účast členů Výkonného výboru Klubu pacientů mnohočetný myelom se zástupci Prague Publicis v Praze.

26. červen 2008

vydán Bulletin-klubový časopis odborným tématem – Co potřebujete vědět o chronické bolesti u mnohočetného myelomu.

4. červen 2008

třetí klubové setkání regionální organizační skupiny v Plzni. Téma: Neuropatie jako důsledek léčby mnohočetného myelomu.

23. – 24. květen 2008

účast zástupců Klubu na výročním zasedání evropské pacientské organizace Myeloma Euronet v Bratislavě.

23. květen 2008

třetí klubové setkání regionální organizační skupiny v Hradci Králové. Téma: Novinky léčebných postupů.

20. květen 2008

páté klubové setkání regionální organizační skupiny v Brně. Téma: Co mohu použít ze zkušeností jiných pacientů pro svou léčbu.

5. květen 2008

vydán časopis Klubu pacientů s odborným tématem – Polyneuropatie u mnohočetného myelomu.

17. – 18. duben 2008

účast zástupců Klubu na výroční zasedání České myelomové skupiny ve Velkých Bílovicích.

14. duben 2008

účast na Dni otevřených dveří pořádaných v Praze Koalicí pro zdraví na téma zapojení pacientských organizací do nového systému stanovení úhrad léčiv.

18. březen 2008

druhé setkání regionální organizační skupiny v Praze. Téma: Alternativní medicína v průběhu léčby mnohočetného myelomu.

13. březen 2008

II. Valná hromada Klubu pacientů mnohočetný myelom v Kongresovém centru v Praze.

18. leden 2008

prezentace zástupců Klubu pacientů mnohočetný myelom na semináři konaném k 10. výročí otevření Bašteckého pavilonu II. interní kliniky FN Hradec Králové.

18. leden 2008

druhé setkání regionální organizační skupiny v Hradci Králové.