Přehled aktivit v roce 2021

Související 12.8. 2021

25. květen 2021

vydána výroční zpráva Klubu pacientů mnohočetný myelom za rok 2020.

27. duben 2021

on-line setkání pacientů Klubů Ostrava, Olomouc a Brno; téma: Vše co můžeme a potřebujeme vědět v současné době o očkování ve vztahu k myelomu.

19. duben 2021

on-line setkání pacientů Klubů Hradec Králové, Praha a Plzeň; téma: Vše co můžeme a potřebujeme vědět v současné době o očkování ve vztahu k myelomu.

7. duben 2021

vydáno první číslo Bulletinu-klubového časopisu, ročník XIII./2021. Časopis je k dispozici ve všech specializovaných centrech pro léčbu myelomu. Témata čísla: Příběh paní Olgy – Malé ohlédnutí za loňským rokem, Jak hodnotí uplynulý rok z hlediska probíhající epidemie lékaři, co nám v minulosti doporučovali nutriční terapeuti.

23. březen 2021

první on-line setkání Klubu Ostrava; seznámení s platformou Teams a praktický nácvik základních dovedností; informace o dění v Klubu pacientů mnohočetný myelom za poslední období.

22. březen 2021

první on-line setkání Klubů Olomouc a Plzeň; seznámení s platformou Teams a praktický nácvik základních dovedností; informace o dění v Klubu pacientů mnohočetný myelom za poslední období.

18. březen 2021

první on-line setkání Klubu Brno; seznámení s platformou Teams a praktický nácvik základních dovedností; informace o dění v Klubu pacientů mnohočetný myelom za poslední období.

16. březen 2021

on-line setkání pracovní skupiny pro inovace zřízené při Pacientské radě MZČR.

11. březen 2021

první on-line setkání Klubu Brno; seznámení s platformou Teams a praktický nácvik základních dovedností; informace o dění v Klubu pacientů mnohočetný myelom za poslední období.

8. březen 2021

první on-line setkání Klubu Hradec Králové; seznámení s platformou Teams a praktický nácvik základních dovedností; informace o dění v Klubu pacientů mnohočetný myelom za poslední období.

4. únor 2021

on-line konference; téma: Kybernetická bezpečnost ve zdravotnictví; Akademie medicínského práva, Praha.

21. – 23. leden 2021

aktivní účast; zimní workshop České myelomové skupiny (on-line setkání).

20. leden 2021

pasivní účast; 12. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague Onko; Pacientský seminář, Praha (on-line setkání).

16. leden 2021

Navazující program intenzivního vzdělávání v oblasti HTA; zapojení pacientů do rozhodovacích procesů o úhradě zdravotní péče.