Bulletin – červen 2023

Publikováno 28.6. 2023

Klubový časopis č.1, ročník XV., vydaný v červnu 2023, neprodejné

Vážené dámy a pánové,

dovolte malou vzpomínku na velkého člověka, pana Petra Hylenu, našeho dlouhodobého člena a předsedu Klubu pacientů mnohočetný myelom, který nás bohužel v březnu tohoto roku navždy opustil. Jeho život s mnohočetným myelomem trval bezmála 19 let, jeho nezdolnost a odhodlanost zvládat vše, co s touto nemocí souvisí, byla jistě velkou inspirací všem lidem, kteří ho osobně znali.

Předsedou spolku byl do roku 2013 a do té doby působil jako místopředseda Klubu Hradec Králové. Byl také jedním ze zakládajících členů spolku a vždy hovořil o tom, že jeho existence je důležitá nejen pro lidi, kteří se stávají jeho členy, ale také pro všechny ostatní, kteří s myelomem žijí. Nikdy nelitoval svých sil ani času, aby se mohl zúčastnit různých setkání a seminářů, aby si s kýmkoliv, kdo ho o to požádal, pohovořil a podpořil ho. Přitom jeho samotného myelom opravdu nešetřil a související komplikace jej v posledních letech provázely snad neustále. Vždy se jim dokázal postavit čelem, s nadhledem a optimismem sobě vlastním.

Byl člověkem hluboce respektujícím druhé lidi a k jeho základním životním postojům patřilo přesvědčení, že vždy a za každé situace se najde řešení, vždy je potřeba jít dál a nevzdávat se. Dovolte mi, abych na tomto místě připomněla jeho slova:

Nevím, jestli mám právo radit jiným lidem, právě nemoc mě naučila respektovat právo každého člověka zvolit si svou vlastní cestu. Ovšem můžu se s nimi podělit, a rád to udělám, se svými třemi životními poznatky, ke kterým jsem dospěl a kterými se v posledních letech řídím.     

  • Věřte sami sobě, každý z vás je silný. Věřte, že jste dostali další šanci a že můžete mnohé ve svém životě změnit. Nic nevzdávejte a mějte naději.
  • Věřte lékařské vědě, svému lékaři a celému týmu lidí, kteří o vás pečují. Nebojte se ptát, nebojte se diskutovat, nebojte se hledat.
  • Věřte svým nejbližším, svému partnerovi, své rodině a přátelům. Mluvte s nimi otevřeně a nežijte pouze nemocí.“

Děkujeme za možnost jít kus svého života spolu s panem Petrem Hylenou.

Podrobný obsah čísla:

  • Moje maminka je velký bojovník – příběh paní Jitky a Dany
  • Informační odpoledne Klubu pacientů MM v Ostravě
  • Vzdělávací seminář pro pacienty a jejich blízké, Mikulov 2022
  • Jaké léčebné režimy pro naše nemocné v ČR nezbytně nutně potřebujeme
  • Vztah lékař a pacient
  • Jak data získaná z RMG registru konkrétně pomáhají pacientům
Časopis je pro pacienty s MM v tištěné podobě dostupný ve všech léčebných centrech ČR do okamžiku rozebrání čísla. V elektronické podobě je časopis dostupný pro členy Klubu pacientů MM.