XV. Vzdělávací seminář – Mikulov 2019

Související 26.6. 2023

Česká myelomová skupina, nadační fond ve spolupráci s Klubem pacientů mnohočetný myelom a International Myelom Foundation připravila patnáctý ročník vzdělávacího semináře pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele. Tentokrát jsem se sešli v Mikulově v Hotelu Galant – termín byl stanoven na 20. – 21. září 2019.

Seminář jsme zahájili jako vždy v pátek v podvečerních hodinách, po oficiálním zahájení zazněl životní příběh pacienta, tentokrát v podání předsedy Klubu, pana Petra Hyleny. Následoval společenský večer, kdy měli přítomní možnost vyměnit si své zkušenosti, seznámit se s novými pacienty nebo diskutovat s přítomnými lékaři.

Sobotní program zahájil prof. Roman Hájek prezentací s názvem: „Společné nástroje na zlepšení komunikace mezi lékařem a pacientem při výběru léčby v relapsu onemocnění“. Prof. Vladimír Maisnar hovořil o tom, jakým způsobem lze využít pečlivě vyhodnocovaná data shromažďovaná již několik let v RMG registru. Také další přednášející nabídli důležité informace o transplantacích, neuropatii nebo hovořili o tom, co zvažovat v době kdy se pacient stává platným článkem rozhodovacího procesu o dalším postupu své léčby. Ani letos jsme nezapomněli na rodinné příslušníky a přizvali jsme psycholožku, doc. Alenu Slezáčkovou, která nabídla praktické poznatky ze svého oboru v péči o chronicky nemocné.

Témata XV. Vzdělávacího semináře:
 • Společné nástroje na zlepšení komunikace mezi lékařem a pacientem při výběru léčby v relapsu onemocnění – prof. Roman Hájek
 • Aktivity Klubu pacientů mnohočetný myelom v letech 2018/2019
 • Když se pacient stane součástí rozhodovacího procesu o dalším postupu léčby – MUDr. Jan Straub
 • Význam RMG registru pro sledování diagnostiky a léčby myelomu – prof. Vladimír Maisnar
 • Transplantace a její význam v moderní léčbě myelomu – doc. Jiří Minařík
 • Neuropatie – stálý průvodce pacientů při léčbě myelomu – doc. Luděk Pour
Diskusní skupiny:
 • Jak využít poznatků pozitivní psychologie v péči o chronicky nemocné  – doc. Alena Slezáčková
 • Aplikace metod pozitivní psychologie v léčbě pacientů s mnohočetným myelomem (doc. Alena Slezáčková, prof. Roman Hájek, prof. Vladimír Maisnar)
 • Důvody pro využívání dexametazonu při léčbě myelomu (doc. Jiří Minařík, doc. Luděk Pour, MUDr. Jan Straub)
 • Panelová diskuse (všichni přítomní odborníci
Česká myelomová skupina, nadační fond a Klub pacientů mnohočetný myelom děkují všem partnerům, kteří podpořili možnost seminář uspořádat, jmenovitě, řazeno dle abecedy:
 • Celgene, s.r.o.
 • Janssen-Cilag, s.r.o.
Česká myelomová skupina, nadační fond a Klub pacientů mnohočetný myelom děkují za účast všem pacientům a jejich doprovodům, všem přednášejícím a hostům, zvláště zahraničním, za jejich příspěvky a také všem, kteří se na organizaci semináře podíleli.