Benefiční výstava Ženy

Publikováno 26.5. 2015

S prvním jarním dnem jsme slavnostní vernisáží zahájili benefiční výstavu obrazů uměleckého uskupení Pátečnice, jejíž název jarní náladu bezesporu evokuje – ŽENY. Vernisáž se uskutečnila v podvečerních hodinách 21. března 2014, v příjemných prostorách restaurace Plameňák na ulici Anenská 4. Osobité prostředí restaurace podpořilo přátelskou atmosféru večera a podtrhlo krásu vystavovaných obrazů. Ke zpříjemnění celého večera přispěla také kapela Údolní věrně doprovázející benefiční výstavy Pátečnic a trvale podporující i mnohé další filantropické aktivity.

Vernisáž zahájila MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D., zároveň uvítala milé hosty a všem přítomným popřála příjemný večer. Následně požádala o slovo předsedu České onkologické společnosti, prof. MUDr. Jiřího Vorlíčka, CSc., dr. h. c. Pan profesor jako milovník umění ocenil vystavované obrazy a dále hovořil o významu nadací v naší zemi. Řekl, že význam nadací nespočívá v ambici suplovat nebo soutěžit se stávajícím zdravotním systémem, ale jejich úloha tkví v podpoře lidí v nesnázích a zajištění vhodného komunikačního mostu mezi odbornou a laickou veřejností. Na jeho slova navázal prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc., promluvil o České myelomové skupině, nadačním fondu a o jeho již více jak desetileté úspěšné činnosti jak na poli podpory výzkumu mnohočetného myelomu, tak na poli podpory činností pacientských aktivit.

Dále hovořila Mgr. Alice Onderková, koordinátorka Klubu pacientů mnohočetný myelom a vyjádřila dík za uspořádání benefiční výstavy všem, kteří se na její přípravě podíleli. Hlavní dík patřil uměleckému uskupení Pátečnice a to nejen za přípravu krásných obrazů, ale také za příjemnou a uvolněnou atmosféru, kterou se jim podařilo vernisáži vdechnout. Rovněž poděkovala všem přítomným za jejich hojnou účast a popřála všem příjemný večer ve společnosti krásných, inspirativních a obdivuhodných žen a to nejen těch na obrazech.

Obrazy postihující různé okamžiky z života žen pohledem umělce zhodnotil čestný host a umělecký vedoucí skupiny Pátečnice, Mgr. Tomáš Vrána. Krátce se zmínil o tomto vzácném uskupení nadaných žen a mužů, s nimiž společně pracuje již více jak 10 let. Vzápětí všem přítomným prozradil, že mají jedinečnou příležitost shlédnout obrazy, které mu, jako pedagogovi, byly téměř do posledního okamžiku utajeny. Jeho, jinak tak vstřícní svěřenci, tentokrát tvořili bez jeho vědomí a doporučení. Bylo určitě velkou satisfakcí všem umělcům tvořícím v pátky, slyšet od svého učitele slova chvály směrem k vystavovaným dílům. A jeho vidění vystavovaných děl bylo vzápětí potvrzeno praktickými činy návštěvníků vernisáže, když v průběhu večera mnohé z vystavovaných obrazů zakoupili.

Jménem uměleckého spolku Pátečnice, České myelomové skupiny nadačního fondu i Klubu pacientů mnohočetný myelom děkujeme všem účastníkům vernisáže, za podporu našeho společného úsilí. Získaný výtěžek benefiční výstavy je určen pacientským aktivitám, které pro nemocné s mnohočetným myelomem pořádají dvě výše jmenovaná sdružení. Všem novým majitelům obrazů přejeme, aby jim zakoupená díla přinesla hodně radosti.

benefice   beneficeII

benefice I   beneficeIII