Mnohočetný myelom – Informace pro pacienty a jejich blízké

Publikováno 24.8. 2014

Cílem této brožury je informovat o nemoci zvané mnohočetný myelom a o některých léčebných postupech. Nelze očekávat, že by zodpověděla všechny otázky, na které chce pacient znát odpověď. Jde o nemoc závažnou a je tedy přirozené, že seznámení se s diagnózou vyvolá v člověku mnoho starostí a problémů. Nemocný se může obrátit s jakýmkoliv dotazem i potíží na některého lékaře podílejícího se na léčbě nebo na psychologa obeznámeného s problematikou této nemoci.

Zdůrazňujeme, že uvádíme všechny možné komplikace a problémy. U jednotlivých pacientů se obvykle objeví jen některé z nich a i ty po úspěšné léčbě často ustoupí. Ošetřující odborný lékař může pacientovi vyznačit v textu ty pasáže, které se ho přímo týkají.

V publikaci můžete najít tyto informace:

 1. Úvodní slovo (jak nemoc ovlivňuje nejen tělo, ale i duši člověka, úloha psychologa)
 2. Základní informace o krvinkách (červené krvinky, krevní destičky, bílé krvinky)
 3. Co je mnohočetný myelom za nemoc, z čeho vzniká, jak se projevuje (myelomové buňky, odbourávání kostí, hyperkalcémie, poškození funkce ledvin)
 4. Proč vzniká mnohočetný myelom  plazmocytom
 5. Další nemoci ze skupiny monoklonálních gamapatií (monoklonální gamapatie nejistého významu, bezpříznakový myelom, plazmocelulární leukémie, solitární plazmocytom, Wasldestromova choroba)
 6. Varovné signály, při nichž je vhodné začít pátrat po přítomnosti mnohočetného myelomu (poškození kostí, zvýšená hladina vápníku, zhoršená funkce ledvin, změny v krevním obraze, náchylnost k infekcím, zvýšená krvácivost, poškození nervového systému)
 7. Vyšetření prováděná při podezření na mnohočetný myelom (laboratorní vyšetření, zobrazovací metody, vyšetření kostní dřeně)
 8. Seznámení s výsledky vyšetření a domluva na léčbě (léčebné postupy, kdy zahájit léčbu)
 9. Co jsou to cytostatika, co je to chemoterapie? (nežádoucí účinky)
 10. Informace o lécích důležitých pro pacienty s myelomem (melfalan, cyklofosfamid, glukokortikoidy)
 11. Léky používané v léčbě mnohočetného myelomu až v tomto tisíciletí (thalidomid, bortezomib, lenalidomid)
 12. Vysokodávkovaná chemoterapie s transplantací vlastních krvetvorných buněk (sběr kmenových buněk, podmnky pro úspěšný sběr, vysokodávková chemoterapie)
 13. Vysokodávková chemoterapie s transplantací cizích (autologních) kmenových krvetvorných buněk
 14. Radioterapie (ozařování)
 15. Léčba interferonem alfa
 16. Podpůrná léčba (léčba anémie, mediakmentózní léčba kostního postižení bisfosfonáty)
 17. Ortopedické a neurochirurgické léčebné výkony u mnohočetného myelomu (projevy odbourávání kostí, zlomenina páteře s útlakem nervové tkáně, náhlá bolest v kosti končetin)
 18. Co by měl o pacientovi vědět lékař, který je k němu volán při teplotě (infekci) anebo při náhlé poruše kvality vědomí?
 19. Léčba bolesti
 20. Psychologická pomoc
 21. Klinické studie
 22. Vývoj léčby mnohočetného myelomu
 23. Česká myelomová skupina
 24. Závěrečné slovo a zdroje dalších informací

Stáhnout ve formátu pdf

Rok vydání: 2008