Léčba Darzalexem

Publikováno 9.2. 2021

Darzalex je lék známý také pod svým generickým názvem daratumumab. Vysvětlíme vám způsob účinku léku Darzalex, pochopíte jak byl testován, seznámíte se se schválenými indikacemi podání a také s možnostmi, jak a kdy lze lék podávat. Rovněž zde najdete popis možných nežádoucích účinků včetně možností, jak je léčit nebo jak jim předcházet.

Obsah brožury:

 1. Co se dozvíte v této brožuře?
 2. Co je Darzalex?
 3. Jak Darzalex funguje?
 4. Jaké jsou výsledky klinických studií s Darzalexem?
 5. Kdo je vhodným kandidátem pro užívání Darzalexu?
 6. Jak je Darzalex podáván?
 7. Jaké jsou dávky a schéma podávání Darzalexu?
 8. Jaké jsou možné nežádoucí účinky Darzalexu a jak jim předcházet a léčit je?
 9. Další důležitá upozornění
 10. Závěr
 11. Slovník pojmů: Termíny a definice

Účelem této brožury není nahradit doporučení poskytované vaším ošetřujícím lékařem (hematoonkologem) nebo zdravotní sestrou či jiným zdravotníkem, ale poskytnout vám možnost vrátit se v klidu domova k informacím, které jste od nich slyšeli. Nabízí tak možnost přečíst si opakovaně všechny podstatné informace, které jste od svého lékaře nebo sestry slyšeli a případně je prodiskutovat se svými blízkými. Zároveň nabízejí čas a možnost se nad těmito informacemi znovu zamyslet a připravit si případné dotazy.

Léčba Darzalexem

Vydáno v roce 2021