IV. Valná hromada

Související 24.8. 2014

Čtvrtá Valná hromada Klubu pacientů mnohočetný myelom, občanské sdružení se konala dne 30. 3. 2010 v prostorách Hotelu u Pramenů v Plzni. Přípravu organizačně zajistili členové regionální organizační skupiny v Plzni. Jednání se zúčastnilo celkem 20 členů sdružení. Řízením valné hromady byla pověřena paní Zuzana Toufarová, předsedkyně sdružení, v úvodu přednesla Zprávu o činnosti KPMM za rok 2009 (viz níže), ing. Josef Hájek přednesl Zprávu o hospodaření sdružení za rok 2009 (viz níže) a členové dozorčí rady informovali účastníky o výsledcích kontroly účetní závěrky roku 2009 (viz zápis níže). Závěrem členové Valné hromady KPMM jednohlasně odhlasovali toto usnesení:

  • Zprávu o činnosti KPMM za rok 2009.
  • Výsledky hospodaření za rok 2009.
  • Rozpočet KPMM pro rok 2010.
  • Zprávu dozorčí rady o kontrole účetní závěrky roku 2009.
  • Volbu nových členů Výkonného výboru KPMM.
  • Změnu Stanov sdružení.
  • Ustanovení účetního sdružení pro rok 2010.

Zápis IV. Valná hromada