Členská schůze 2023

Související 14.3. 2023

Dne 5. června 2023 se konala mimořádná Členská schůze svolaná za účelem volby nového předsedy spolku. Novým předsedou spolku byl jednomyslně zvolen pan Miloš Dušek. Zápis Členské schůze k dispozici níže.

Zápis členské schůze 5. června 2023

Řádná členská Členská schůze pro rok 2023 proběhla 14. října 2023 v rámci vzdělávacího semináře pro pacienty a jejich blízké v hotelu Jezerka, Ústupky, Seč.

Účetní závěrka za rok 2022

Zápis členské schůze 14. října 2023

Zpráva o činnosti a hospodaření 14. října 2023