I. Valná hromada

Související 24.8. 2014

Dne 29. května 2007 proběhlo v Brně klubové setkání, které bylo spojeno s konáním I. Valné hromady nově registrovaného občanského sdružení Klubu pacientů mnohočetný myelom. Tato valná hromada je považována za ustanovující, podle platných Stanov sdružení byl zvolen výbor a přijato usnesení. Přesné znění zápisu můžete najít zde.