MPE – Novinky srpen 2013

Publikováno 23.2. 2015

Včasná diagnostika může být přínosem pro pacienty s vysoce rizikovým asymptomatickým myelomem

Pacienti s asymptomatickým mnohočetným myelomem nejsou běžně léčeni až do prvních projevů typických příznaků. Standardní péčí jsou pravidelné kontroly. Předchozí pokusy o léčbu asymptomatického myelomu pomocí starších léků, jako jsou alkylační látky, buď nebyly účinné, anebo vedly k obavám z dlouhodobě přetrvávající toxicity.
Z hodnocení otevřené studie fáze 3 zahrnující 119 pacientů s vysoce rizikovým asymptomatickým myelomem (pacienti rozděleni do dvou skupin: skupina jedna – byla léčena, skupina dva byla dispenzarizována), konkrétně vyplývá:

  • 77% pacientů s léčeným asymptomatickým myelomem, nevykazovalo po 3 letech žádné příznaky typické pro myelom (příznaky vykazovalo 23% léčených pacientů);
  • 30 % pacientů s neléčeným asymptomatickým myelomem, nevykazovalo po 3 letech žádné příznaky (příznaky vykazovalo 70 % neléčených pacientů).

Studie dochází k závěru, že včasná léčba lenalidomidem (Revlimidem®) a dexamethasonem, s pokračováním udržovací léčby s lenalidomidem, prodlužuje čas do progrese symptomatického mnohočetného myelomu a zvyšuje celkové přežití:

  • po třech letech: 94% přeživších pacientů ve skupině – léčba asymptomatického myelomu;
  • po třech letech: 80 % přeživších pacientů ve skupině – sledování asymptomatického myelomu v rámci pravidelných kontrol.

Autoři studie uvádějí, že riziko progrese mnohočetného myelomu je jen asi 10 % ročně. Nicméně, v
podskupině pacientů s vysokým rizikem je pravděpodobnost progrese mnohem vyšší. Asi 40%
pacientů s asymptomatickým mnohočetným myelomem spadají do této podskupiny.
Dále uvádějí, že je příliš brzy na to, aby byly veškeré změny zavedeny do klinické praxe. Hlavní autor Jesus F. San Miguel, MD, z oddělení hematologie ve Fakultní nemocnici v Salamance ve Španělsku uvádí, že „je zapotřebí další testování a my potřebujeme, aby byla lépe definována vysoce riziková populace před počátkem léčby a byla platná pro všechny pacienty“.
Studie byla zveřejněna v 1. 8. 2013 čísle New England Journal of Medicine. Studie byla financována společností Celgene.

Zdroj: Myeloma Patient Europe, Breaking News, August 2013.  www.mpeurope.org/publications/