Právní podpora

Právní vztahy – pojištěnec, poskytovatel, plátce

Právní vztahy v našem zdravotnictví V naší zemi jsou právní vztahy ve zdravotnictví vymezeny třemi subjekty. Prvním je člověk, který potřebuje léčbu, tzn. pacient/pojištěnec, druhým subjektem je poskytovatel zdravotní péče (tedy lékař, který pracuje buď v nemocnici nebo v ambulanci) a třetím subjektem jsou zdravotnické pojišťovny (dle volby daného člověka). Mezi těmito subjekty jsou […]

pokračování...

Novinky ve zdravotnickém právu

V rámci projektu Pacient a systém zdravotního pojištění jsme opakovaně vyslechli prezentaci JUDr. Ondřeje Dostála, Ph.D., LL.M. V jeho prezentaci najdete základní ustanovení vymezující vztah mezi pacientem (pojištěncem), zdravotnickými zařízeními (poskytovateli zdravotní péče) a pojišťovnami (plátci). Najdete zde i mnohé paragrafy, které vymezují práva pacientů, usnesení Ústavního soudu ČR nebo […]

pokračování...

Právník radí pacientům

Pacientská organizace Diagnóza leukémie ve spolupráci s JUDr. Ondřejem Dostálem, Ph.D., LL.M. připravila sérii deseti videospotů s názvem Právník radí pacientům. Co se v nich můžete dozvědět: Jaká práva má pacient a jak se dostane ke zdravotní péči, kterou potřebuje? Jak se pacient léčený ve specializovaném hematoonkologickém centru dostane k […]

pokračování...