Sociální podpora

Sociální zabezpečení

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Právní předpisy upravující tyto dávky zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (dále jen “zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením”), vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (dále jen […]

pokračování...