Aktuality akce semináře, setkání, informace...

Seznam rehabilitačních pracovišť

Nedílnou součástí léčby myelomu je i podpůrná fyzioterapeutická (rehabilitační) léčba. Ve snaze seznámit rehabilitační lékaře a fyzioterapeuty s myelomem, jeho specifiky týkajícími se jak postižení skeletu, tak vedlejších účinků léčby – např. polyneuropatii, proběhla ve spolupráci s Českou myelomovou skupinou pod vedením Mgr. Pavly Straubové a MUDr. Jana Strauba série […]

Dvanáctero – jak zvládat stres z nákazy

Nabízíme k nahlédnutí a zamyšlení dvanáctero vytvořené týmem PhDr. Ing Martina Pospíchala, psychologa, pro hematoonkologicky a onkologicky nemocné pacienty, jak se vyrovnat s případným stresem plynoucím z potenciální nákazy virem COVID -19. Dvanáctero  

Nejnovější

Bulletin – říjen 2022

Klubový časopis č.2, ročník XIV., vydaný v říjnu 2022, neprodejné Vážení a milí přátelé, jsem člověk zvídavý, to o mě všichni jistě víte, stále se snažím hledat něco nového a dávat si věci do kontextu. Toto léto jsem měl od svého ošetřujícího lékaře důrazně doporučeno, abych opravdu relaxoval a nabíral […]

Bulletin – květen 2022

Klubový časopis č.1, ročník XIV., vydaný v květnu 2022, neprodejné Vážení a milí přátelé, začátek roku znovu ukázal, že lidská očekávání nejsou vždy naplněna, nicméně jsem rozený optimista. Říkám si, že je to podobné jako u myelomu. Také si mnozí z nás (asi spíše většina) na začátku zoufala a myslela si, že […]

MM – Jak s ním žít?

Mnohočetný myelom – Jak s ním žít? Informace pro nemocné a jejich blízké. S pomocí této publikace bychom rádi napomohli tomu, aby pacienti a jejich blízcí byli co nejvíce a co nejlépe připraveni na všechny životní situace, které je mohou s mnohočetným myelomem potkat. Snahou autorů bylo psát jazykem co […]

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva Klubu pacientů mnohočetný myelom, z.s., pro rok 2021. Ve výroční zprávě jsou uveřejněny zásadní aktivity uplynulého období existence spolku. Podrobný obsah zprávy: Slovo předsedy O nás Aktivity (Zpráva o činnosti) Zpráva o hospodaření Lidé Poděkování Kontakt Stáhnout výroční zprávu 2021

Diskusní panel 2021

Diskutující: Lékaři České myelomové skupiny, z.s., pacienti a jejich blízcí – účastníci semináře Otázka č. 1: Je „na obzoru“ nějaký nový lék, nějaký nový léčebný postup, který by mohl léčbu myelomu posunout zase dopředu? Jak zaznělo v předchozích přednáškách, existuje řada nových postupů a nových léků zejména v oblasti imunoterapie, které zásadním […]

Třetí Info odpoledne v Ostravě

Téma: Dostupnost moderních léků u mnohočetného myelomu v ČR a srovnání v rámci Evropy. Termín: 16. září 2021. V nedávné době se objevila řada nových léků a my doufáme, že se co nejdříve další tři čtyři dostanou do stadia procesu přiznání úhrady. S velkou pravděpodobností se do procesu úhrady dostane i tzv. […]

Podporují nás partnerské společnosti a organizace...