Aktuality akce semináře, setkání, informace...

Setkání Klubu Olomouc

Dne 29. června 2023 se bude v prostorách Regionálního centra Olomouc na ulici Jeremenkově konat další ze setkání Klubu Olomouc. Tentokrát si budeme povídat o tom, jak zvládat u mnohočetného myelomu bolest a jak se vyznat v lékařské zprávě. Všichni, jimž vstoupil do života mnohočetný myelom jsou srdečně vítáni. Pozvánka, […]

Setkání Klubu Hradec Králové

Dne 26. května 2023 se koná v prostorách Galerie Artičok od 14.30 hod další setkání Klubu pacientů mnohočetný myelom v Hradci Králové. Tentokrát si budeme povídat o imunoterapii a všech souvislostech, které byste s touto nově přicházející léčbou chtěli znát. Všichni, do jejichž života vstoupil mnohočetný myelom jsou srdečně vítání. […]

Setkání Klubu Plzeň

Dne 27. června 2023 se od 14.30 hod v prostorách Hotelu U Pramenů koná další setkání Klubu pacientů mnohočetný myelom v Plzni. Podrobné informace naleznete v přiložené pozvánce níže. Tentokrát si budeme povídat o specifických komplikacích mnohočetného myelomu a také si vysvětíme, jak se měnily přístupy k transplantacím krvetvorných buněk […]

Náročné emoce v průběhu nemoci – seminář

Klub pacientů mnohočetný myelom pořádá další ze série seminářů zaměřených na podporu psychického prožívání pacientů s mnohočetným myelomem a jejich blízkých. Seminář se uskuteční dne 30. května 2023 od 13.00 hod v prostorách Hotelu ILF v Praze. Počet účastníků je omezen na počet 25, v případě Vašeho zájmu se přihlaste […]

Pomozte nám – vyplňte prosím dotazník

Při jednáních s pojišťovnami, se zástupci SÚKL nebo se zástupci jiných odpovědných organizací, chceme efektivně komunikovat a argumentovat, proto potřebujeme mít co nejpřesnější informace. Připravili jsme proto dotazník a prosíme o Vaši pomoc. Jsme si vědomi, že dotazník je obsáhlý – jeho vyplnění Vám zabere zhruba 45 minut, ale potřebujeme […]

Nejnovější

Síla vztahů a jejich možný vliv na naše zdraví

Text vychází z prezentace PhDr. Ing. Martina Pospíchala, Ph.D., která zazněla na on-webinář Klubu pacientů mnohočetný myelom dne 20. října 2020. V anotaci tohoto webináře pan doktor v první větě uvedl, že přednáška otevírá téma vlivu vztahů na zdraví z pohledu psychoneuroimunologie. Tato věta jednoznačně naznačuje, že krátce, srozumitelně a […]

Třináct kroků ke klidu

Text vychází z prezentace PhDr. Ing. Martina Pospíchala, Ph.D., která zazněla na on-line setkání Klubu pacientů mnohočetný myelom dne 13. listopadu 2020. Jak co nejlépe zvládat těžké životní situace? Pan doktor nabídl několik doporučení, které vznikly na podkladě jeho dlouholeté práce s jeho klienty: Pokuste si uvědomit, že střet s jakoukoliv […]

Zvládání pocitů nejistoty

Text vychází z prezentace PhDr. Ing. Martina Pospíchala, Ph.D., která zazněla na on-line setkání Klubu pacientů mnohočetný myelom dne 13. listopadu 2020. Doporučení, která zazněla v souvislosti s pandemií covid-19 mají obecnou platnost. Pokud místo covid-19 budete uvažovat o myelomu nebo o jakékoliv jiné zátěžové životní situaci, jsou níže uvedená […]

Výzkum a klinické studie

Zkoumají vědci mnohočetný myelom? Skutečnost, že mnohočetný myelom je druhou nejčastější krevní nádorovou chorobou, je důvodem velkého zájmu vědeckých skupin na celém světě. Mnohočetný myelom zkoumají vědecké skupiny od úrovně jednotlivých nemocnic či univerzit až po obrovské mezinárodní projekty velkých vědeckých týmů. Díky dlouhodobému výzkumu se poznání této choroby mimořádně […]

Členská schůze 2023

Členská schůze pro rok 2023 proběhne v podzimních měsících roku 2023. závazné dokumenty budou postupně doplňovány tak, jak budou vznikat. Účetní závěrka za rok 2022

Členská schůze 2022

Členská schůze Klubu pacientů mnohočetný myelom, z.s. se konala dne 17. září 2022 v kongresovém sále Aurelius, Hotel Galant, na adrese Mlýnská 2, Mikulov. Podrobné informace v přiloženém zápise a dalších dokumentech. Zápis, Členská schůze 2022 Účetní závěrka za rok 2021 Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2021  

Podporují nás partnerské společnosti a organizace...