VIII. Valná hromada

Související 24.8. 2014

Osmá Valná hromada KPMM se konala dne 14. září 2013 v rámci IX. Vzdělávacího semináře pro nemocné s mnohočetným myelomem v hotelu Galant v Mikulově. Valné hromady se zúčastnilo celkem 53 členů z toho 7 členů výkonného výboru. Hlavním bodem programu byla volba nového předsedy sdružení.

Zápis VIII. Valné hromady

Účetní závěrka, rok 2012