VI. Vzdělávací seminář v Poděbradech

Související 24.8. 2014

Šestý ročník vzdělávacího semináře se konal ve dnech 10. – 11. září 2010 a vrátil se do již známých a osvědčených prostor lázeňského kongresového centra Kolonáda v Poděbradech. I tentokrát nám počasí přálo a jako již tradičně byl seminář doprovázen slunečními paprsky babího léta. Na organizaci se podílel nadační fond České myelomové skupiny (CMG) a Klub pacientů mnohočetný myelom (KPMM). Seminář opět podpořil významný partner CMG – The International Myeloma Foundation (IMF) a další finanční příspěvek poskytly společnosti Celgene a Lipomed. Semináře se zúčastnilo 65 pacientů a 42 rodinných příslušníků nebo jejich blízkých. Většina účastníků přijela již v pátek a prožila předvečer odborného semináře v příjemné a neformální atmosféře. Po tradičním přípitku a slavnostním uvítání, které přednesli předseda správní rady nadačního fondu CMG prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. a zastupující místopředseda KPMM ing. Josef Hájek se ujal slova doc. MUDr. Vladimír Maisnar, PhD.

Ve svém příspěvku pokřtil a představil nově vznikající vzdělávací program na CD nosičích pro pacienty s mnohočetným myelomem a jejich blízké, na kterém se nemalou měrou podílel Klub pacientů. Jedná se o velmi přehledný a názorný souhrn informací o diagnostice, léčbě a životě s touto nemocí. Věříme, že si program najde své příznivce a mnohým pomůže překonat složité okamžiky jejich života. Po praktické ukázce z CD se již všichni odebrali k připravenému občerstvení, ke zpříjemnění atmosféry a také k tanci hrála místní skupina Waves Miloše Petráška. Společenský večer byl ukončen lehce po 23. hodině, kdy se i poslední vytrvalci odebrali do svých pokojů, aby si dostatečně odpočinuli před “náročným” sobotním programem.

Odborná část semináře byla zahájena v 8.30 hod, kdy prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. přivítal všechny přítomné a také zástupce zahraničního partnera, prezidenta IMF pro Evropu pana Grega Brozeita. Úvodní blok příspěvků zahrnoval zprávu prof. R. Hájka o činnosti CMG nadačního fondu a jako každým rokem byla pokřtěna nová brožura tentokrát s názvem “Radiační léčba a VY”. Světlo světa také spatřila již druhá brožura připravená v rámci projektu Psychologové, který je podpořen společností Celgene. Publikaci s názvem “Aktivní zvládání nové situace” pokřtila její autorka PhDr. Ludmila Malinová, MBA. Tentokrát je obsah publikace zaměřen na problematiku relapsu onemocnění. Poté přednesl zastupující místopředseda ing. Josef Hájek přehled činnosti Klubu pacientů MM za uplynulý rok. O aktivitách spřáteleného Klubu pacientov Slovenskej myelómovej spoločnosti přehledně informoval doc. Ing. Miroslav Hrianka, Ph.D. Závěrečného příspěvku před první přestávkou s názvem jak být lepším pacientem se ujal pan Greg Brozeit a jeho přednes se opět setkal s velkým ohlasem.

O léčbě relapsu, nových lécích a klinických studiích přítomné informovala MUDr. Miroslava Schutzová, o kostní chorobě hovořil doc. MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc., a o léčbě bolesti promluvil MUDr. Petr Pavlíček. Do následující panelové diskuse si své zákeřné otázky opět připravili a také přednesli zástupci Klubu pacientů mnohočetný myelom. Další část programu byl z důvodů organizačních změn v KPMM věnována Valné hromadě Klubu, kde byl jednohlasně zvolen předsedou KPMM ing. Josef Hájek. Rodinní příslušníci, kteří nejsou členy KPMM měli možnost ve stejné době diskutovat s PhDr. Ludmilou Malinovou a prof. Romanem Hájkem o problémech, se kterými se potýkají v době po diagnostikování nádorového onemocnění u jejich blízkých.

Po obědě a příjemné procházce po slunečných Poděbradech se účastníci rozdělili do dvou diskusních skupin s rozdílnými tématy. Jedna skupina se věnovala tématu Jak se vyznat a jak správně porozumět výsledkům různých vyšetření. K této problematice si připravil MUDr. Jan Straub přehled prováděných vyšetření i s konkrétními příklady možných výsledků. Druhá skupina diskutovala se sociální pracovnicí paní Leou Janků o změnách a novinkách v sociálním zabezpečení. Obě skupiny se po přestávce vyměnily, tak aby měl každý možnost zeptat se na to, co jej zajímá.

V průběhu celého semináře měli účastníci možnost odpovědět na otázky kvízu, který obdrželi ve svých materiálech. Ti, co odpověděli na všechny otázky správně byli těsně před ukončením semináře zařazeni do slosování a odměněni drobnými dárky. V 16.30 hod byl seminář slavnostně ukončen slovy poděkování jak z úst předsedy správní rady CMG nadačního fondu, tak předsedy Klubu pacientů MM.

Česká myelomová skupina, nadační fond a Klub pacientů mnohočetný myelom děkují za účast všem pacientům a jejich doprovodům, také všem přednášejícím, hostům a organizaci IMF a společnostem Celgene a Lipomed za finanční podporu akce. Děkujeme také za všechny připomínky a poděkování.

Další, sedmý ročník vzdělávacího semináře je plánován na podzim roku 2011, pravděpodobně někde na území Moravy.