V. Valná hromada

Související 24.8. 2014

Pátá, mimořádná Valná hromada KPMM se konala dne 11. 9. 2010 v rámci VI. Vzdělávacího semináře pro nemocné s mnohočetným myelomem v prostorách kongresového centra Kolonáda v Poděbradech. Jednání se zúčastnilo celkem 68 členů sdružení, hlavním bodem programu byla volba nových členů výkonného výboru a dozorčí rady.

Zápis V. Valná hromada