Třicáté první Info odpoledne v Brně

Publikováno 30.4. 2024

Téma: Používání Nordic – Walking, proč a jak jej bezpečně využívat v každodenním běžném životě; krátká vycházka s odborným dohledem

Termín: 10. října 2023

Text vyjde v Bulletinu v květnu 2024