Třicáté Info odpoledne v Praze

Publikováno 30.4. 2024

Téma: Novinky v sociální oblasti pro pacienta s hematoonkologickým onemocněním. Představení schválených  a plánovaných změn; Tělo – místo, kde jsme doma

Termín: 14. listopadu 2023

Novinky v sociální oblasti

Změna pracovní neschopnosti: V případě dlouhodobé pracovní neschopnosti u onkologicky nemocných pacientů bylo donedávna možné v případě neomezených vycházek žádat o dobu tří měsíců. Jakmile tato doby vypršela, bylo vždy nutné žádat znovu a vždy znovu také musel žádost schválit posudkový lékař.  Současná novelizace přináší jednu drobnou, ale významnou změnu. Lékař (praktik, specialista) může odůvodnit a požádat o neomezené vycházky po dobu delší než tři měsíce. Pokud posudkový lékař takovou žádost schválí, potom není nutné žádat každé tři měsíce znovu, a dokonce může být doba neomezených vycházek schválena až do doby ukončení pracovní neschopnosti. Protože jde o změnu malou, doporučujeme na ni upozornit svého praktického lékaře (je možné, že ji v návalu svých jiných pracovních povinností nezaznamenal) a dohodnout se se ním na zaslání takové žádosti příslušnému posudkovému lékaři. Bohužel podobná situace může nastat i v případě posudkového lékaře (ani on nemusí mít aktuální informaci), proto je dobré v žádosti tuto skutečnost zdůraznit.

Institut pro posuzování ve zdravotnictví: jde o změnu, která by se mohla významně týkat také hematonkologických pacientů. Pod plánovaný Institut by spadali všichni posudkoví lékaři a byly by zde posuzovány všechny záležitosti spadající do agendy zdravotnictví (včetně invalidních důchodů, průkazů ZTP a příspěvků na péči). Vznik institutu a centralizace posuzování sociálních a zdravotních dávek by s sebou mohl přinést nejen časovou úsporu ale také snížit zátěž stávajících úřadů. Typicky odpadne problém současnosti, kdy se o průkaz ZTP a příspěvek na péči nebude žádat na úřadu práce, aby se muselo celé řízení přesunout k posouzení na příslušnou pobočku ČSSZ a vrátit se nesmyslně zpět k vydání rozhodnutí a samotné průkazky na úřad práce. Institutu bude zaveden od ledna 2024, ale slučování agendy se posouvá.

Tělo – místo, kde jsme doma

Jediné, co k tomu všemu potřebujete je vaše pozornost, prostor a čas. Dokážete si vytvořit (obhájit před sebou i druhými) čas jen pro sebe? Jak trávíte čas, který věnujete jen sami sobě? Dokážete být vůbec sami se sebou? Mnoho lidí, typicky dámy starší generace, se domnívá, že věnovat čas sám sobě je nesprávné. Mají výčitky svědomí, protože typický vzorec uvažování vypadá takto: „měla bych jít něco dělat, měla bych jít vařit, udělat něco pro manžela, děti, vnoučata. Proč bych se měla věnovat sama sobě, to není správné, to by mělo být určeno jim. Já přece nic nepotřebuji, všechno mám“.

Nemoc občas dokáže člověka připravit o jeho sebedůvěru, o důvěru v jeho tělo. Tělo přece zklamalo, jak je možné po tom všem mu znovu věřit? Jak člověk může věřit sám sobě? Dodržoval přece všechna preventivní doporučení: zdravá strava, vitamíny, pravidelný pohyb, bez kouření s občasným příjmem alkoholu a snahou o eliminaci stresu, zato byl co nejčastěji na čerstvém vzduchu a v přírodě. A přesto přišla závažná nemoc. Jak je možné se znovu začít spoléhat na vlastní tělo? Jak je možné věřit sám sobě? Právě pohyb může být mechanismem, který napomůže vaše tělo znovu vzít „na milost“. Přes pohyb je možné uvědomit si, že vaše tělo dělá, co může, snaží se a dělá to nejlepší, co umí. Možná to bude znít jako klišé, ale není dobré obviňovat sebe nebo své tělo, vinit jej za současný stav. I v okamžicích, kdy tělo není tak výkonné a je křehčí, stále má v sobě rezervy, o kterých často ani nevíme. Je dobré sebe i vlastní tělo spíše povzbudit, začít hledat další vnitřní zdroje. Odborníci hovoří o tom, že běžně využíváme zhruba 60 % našeho tělesného potenciálu. Zbytek tvoří zóna, kterou je možné aktivovat, a právě skrze tuto zónu hledáme další potenciál svého těla.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopisu z prosince 2023. V tištěné podobě je k dispozici na specializovaných ambulancích do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.