Třicáté Info odpoledne v Brně

Publikováno 30.4. 2024

Téma: Empatie aneb slovo lékaře může léčit, pokud má lékař empatii – II.

Termín: 12. říjen 2022

Existují tři informační kanály upozorňující nás na to, že v našem životě něco není v pořádku, že se náš životní styl posouvá nežádoucím směrem. Výhodou je, že tyto tři informační kanály máme neustále k dispozici, jediné, co bychom měli udělat je – nepřehlížet je a naučit se jim naslouchat.

Prvním informačním kanálem je naše vlastní tělo, proto první pravidlo zní: „Naslouchej vlastnímu tělu!“. K takovým problémům v první fázi patří například problémy se spaním (nespavost, přerušované spaní, nepřítomnost pocitu odpočinku po probuzení), opakované bolesti hlavy (motání hlavy, tlak v hlavě) nebo bolesti zad (především bolesti ramen a krční páteře, námahové bolesti). Nespavost a bolesti hlavy na sebe často navazují další typický příznak a tím je únava a pocity slabosti, snížení libida a různé sexuální problémy. K dalším typickým příznakům patří problémy v oblasti zažívacího ústrojí, mohou se projevit jako nechutenství (nebo naopak přejídání u lidí s touto tendencí), bolesti žaludku nebo střevní problémy (průjmy nebo zácpa). Jestliže je stres dlouhodobější objevuje se u některých lidí v tělesné rovině rovněž třes rukou, zvýšená potivost nebo tiky.

Druhým informačním kanálem jsou naši nejbližší lidé (partner, rodina, spolupracovníci), druhé pravidlo proto zní: „Naslouchej lidem ve svém okolí!“. Dalo by se také říci: „Všímej si toho, jak reaguješ na lidi ve svém okolí.“ Uvědomujete si, nebo vás okolí upozorňuje na to, že jste více podráždění a máte vyšší tendenci k hádkám? Jste více nedůtkliví k cizím lidem, máte tendenci je více soudit a hodnotit jejich „nevhodný“ způsob chování (ztrácíte trpělivost, nejste ochotni tolerovat drobné konflikty, častěji vybuchnete)? Jdou vám všichni, včetně nejbližších lidí „na nervy“, ventilujete si svůj vnitřní přetlak pramenící ze stresu na svých nejbližších? Jednou z varovných vět, které můžete od svého nejbližšího okolí zaslechnout je věta: „V poslední době na nás vůbec nemáš čas.“ Nebo: „V poslední době se chováš jinak, nějak divně, netypicky podrážděně.“

Třetím informačním kanálem je vaše vlastní hlava, třetí pravidlo tedy zní: „Naslouchej tomu, co se děje v tvojí hlavě!“. Uvědomujete si, že jste v poslední době zvýšeně nervózní a roztěkaní, zapomínáte na povinnosti, které jste doposud bez problémů zvládali, např. schůzky nebo běžné denní úkoly? Nemůžete se zbavit některých tíživých myšlenek (např. vaše pozornost se „točí“ stále kolem práce, nemoci, strachu apod.)? Celkově máte pocit velkého úbytku energie, nutné ke zvládnutí situací, dříve vnímaných jako běžné, objevuje se nutkání od všeho utéct (prostě si někam zalézt a počkat až se to „samo“ vyřeší) nebo se objevuje depresivní prožívání (např. ve smyslu stejně nic nemá cenu a věci, které doposud pro „dobití baterek“ fungovaly najednou nefungují)?

Pokud na svůj organismus dlouhodobě klademe vysoké nároky a jedeme v tzv. „vysokých otáčkách“, dřív nebo později se projeví nějaká reakce. Je ovšem obtížně predikovatelné, o jakou reakci v konečném důsledku půjde. Na druhou stranu se hovoří o tzv. post-traumatickém růstu, který může být dobrým předpokladem pro následující tvrzení: „Prožití náročné životní situace může být nositelem změny osobnosti (změny vnímání odehrávajících se životních situací) a přinést do života také něco pozitivního“.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise z prosince 2022. V tištěné podobě je k dispozici v čekárnách specializovaných ambulancí do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.