Léčba Thalidomidem

Publikováno 24.8. 2014

Používání thalidomidu v léčbě mnohočetného myelomu je způsob léčby, uplatňovaný cca 15 let, ale thalidomid sám o sobě je zkoumán již více než půl roku století. O účinku thalidomidu v rámci léčby různých emocí již bylo mnoho zjištěno, i jak mohou být zvládnuty jeho vedlejší účinky. Dodatečně nyní víme, jak je důležité zejména předcházet působení thalidomidu na ženy, které mohou otěhotnět.

Tato brožura je určena k poskytnutí základních údajů pro porozumění léčbě thalidomidem:

  1. Co je thalidomid a jak se podílí na léčbě myelomu.
  2. Jaké vedlejší účinky mohou být při užívání thalidomidu předpokládány.
  3. Jak mohou lékaři snížit výskyt vedlejších účinků.
  4. Jak lze thalidomid kombinovat s jinými léky.

Informace v této brožuře mohou být užitečné nejen pro samotné pacienty, ale také pro jejich přátele, rodinu, blízké a jiné pečující osoby. Přesto ale nezapomínejme, že myelom, stejně jako všechna nádorová onemocnění, je však nemoc komplikovaná, specifické otázky by měly být adresovány především ošetřujícím lékařům a zdravotním sestrám.

Léčba thalidomidem

Aktualizovaná verze byla vydána v roce 2017.