Přínos nových léků v léčbě mnohočetného myelomu

Publikováno 27.3. 2017

Mnohočetný myelom nepatří k častým onemocněním, řadí se spíše k těm vzácnějším. Zajímavé je, že první zmínka byla o myelomu publikována již roku 1889. Až do počátku třetího tisíciletí se jednalo o chorobu velmi těžce léčitelnou, což nyní po vstupu nových léčivých přípravků již neplatí. Incidence se však rok od roku zvyšuje, přičemž mortalita v posledních letech spíše stagnuje nebo vzrůstá o pouhé desetiny procenta. To znamená, že se nyní více pacientů úspěšně léčí v porovnání s dobou před rokem 2000.

Celý článek zde

 

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Víte že?