Přehled aktivit v roce 2016

Související 2.6. 2016

Souhrnný přehled aktivit

15. prosinec 2016

vydáno třetí číslo Bulletinu-klubového časopisu, ročník VIII/2016. Časopis je k dispozici na všech specializovaných centrech pro léčbu mnohočetného myelomu. Členové Klubu obdrží toto číslo poštou.

2. – 3. prosinec 2016

účast v edukačnm programu – Abeceda medicínského práva pro pacienty – základní ucelené vzdělávání v medicínském právu.

25. listopad 2016

účast na Farmakoekonomickém workshopu CMG – Brno.

24. listopad 2016

aktivní účast na společdnském setkání s  názvem: Tři roky transplantačního programu Kliniky hematoonkologie FN Ostrava.

11. listopad 2016

šestnácté Informační odpoledne členů a přátel Klubu Hradec Králové. Téma: Biochemie mnohočetného myleomu.

9. listopad 2016

dvacáté druhé Informační odpoledne členů a přátel Klubu Brno. Téma: Posřehy ambulantního lékaře o stratech i radostech pacientů s mnohočetný myelomem – diskuse.

8. listopad 2016

patnácté Informační odpoledne členů a přátel Klubu Olomouc. Témata: Invalidní důchod a příspěvky pro zdravotně postižené. Léčba bolesti u pacientů s mnohočetným myelomem.

31. říjen 2016

devatenácté Informační odpoledne členů a přátel Klubu Plzeň. Téma: Jóga a její využií při mnohočetném myelomu.

26. říjen 2016

účast na setkání s pacientskými organizacemi – MZČR. Zapojení do Projektu Forum a dalších plánovaných projektů.

19. říjen 2016

dvacáté Informační odpoledne členů a přátel Klubu Praha. Téma: Jak vlastně mnohočetný myleom škodí organismu.

15. říjen 2016

účast na konferenci a setkání členů České asociace pro vzácná onemocnění (ČAVO).

7. – 8. říjen 2016

aktivní účast – vzdělávací seminář pro pacienty s mnohočetným myelomem „Škola myelomu“, Liptovský Ján, Slovensko.

5. říjen 2016

aktivní účast na Pacientské radě VZP ČR.

22. září 2016

účast v kampani Civilizační nemoci – životní příběh pacienta s myelomem.

16. září 2016

účast zástupců Klubu pacientů MM na setkání pacientů pořádaných Oddělením klinických studií FN USA-ICRC, Brno.

10. září 2016

členská schůze Klubu pacientů mnohočetný myelom v hotelu Tree of Life, Lázně Bělohrad.

9. – 10. září 2016

XII. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a prátele. Seminář proběhl v hotelu Tree of Life v Lázních Bělohrad. Přítomno bylo 114 pacientů a jejich blízkých.

30. srpen 2016

účast zástupců Klubu pacientů MM na APO letní škole.

18. srpen 2016

vydáno druhé číslo Bulletinu-klubového časopisu, ročník VIII/2016. Časopis je k dispozici na všech specializovaných centrech pro léčbu mnohočetného myelomu. Členové Klubu obdrží toto číslo poštou.

28. červen 2016

vydána Výroční zpráva Klubu pacientů mnohočetný myelom pro rok 2015.

23. červen 2016

patnácté Informační odpoledne v Hradci Králové. Téma: Postižení ledvin u  nemocných s mnohočetným myelomem.

15. červen 2016

dvacáté první Informační odpoledne v Brně. Téma: Život s mnohočetným myleomem aneb jak na to? Možnosti sebepodpory, praktická ukázka.

14. červen 2016

osmnácté Informační odpoledne v Plzni. Téma: Neuropatie a její léčba u pacientů s mnohočetným myelomem.

9. – 11. červen 2016

účast zástupců Klubu pacientů MM na mezinárodním setkání pacientských organizací v Kodani; Global Myeloma Action Network.

9. červen 2016

čtrnácté Informační odpoledne členů a přátel Klubu Olomouc. Téma: diagnostika a léčba mnohočetného myelomu. Dentální hygiena – jak ji doma dobře zvládnout – praktické ukázky.

28. květen 2016

první pacientský den při Olomouckých hematologických dnech. Účast členů Klubu, hotel Clarion, Olomouc.

14. květen 2016

Myelomové forum 2016 – pacientská sekce. Aktivní účast zástupců Klubu, Hotel Saffron, Bratislava.

11. květen 2016

jednodenní vzdělávací seminář Život s mnohočetným myelomem pro pacienty a jejich blízké, Hotel Slovan, Brno.

4. květen 2016

jednodenní benefiční výstava výtvarného spolku Pátečníci ve prospěch  organizací podporující pacienty s mnohočetným myelomem a jejich blízké. Stará Pekárna, Brno.

26. duben 2016

vydáno první číslu Bulletinu-klubového časopisu, ročník VIII/2016. Časopis je k dispozici na všech specializovaných centrech pro léčbu mnohočetného myelomu. Členové Klubu obdrží toto číslo poštou.

15. – 16. duben 2016

XIV. Národní workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí, aktivní účast zástupců Klubu.

23. březen 2016

devatenácté Informační odpoledne členů a přátel Klubu Praha. Téma: Mnohočetný myelom, co si chceme připomenout a co se chceme naučit.

10. – 11. březen 2016

aktivní účast – XXII. Pařízkovy dny, FN Ostrava – workshop pacientských organizací.

29. únor 2016

účast na Dni vzácných onemocnění ve spolupráci s ČAVO.

24. únor 2016

tisková konference ke dni vzácných onemocnění: Mnohočetný myelom: neznámá krevní choroba.

leden 2016

dotazníkové šetření Klubu pacientů mnohočetný myelom. Téma šetření: Spolupráce zdravotník – pacient, jak ji vnímáme?