Přehled aktivit v roce 2015

Související 2.4. 2015

Souhrnný přehled aktivit

18. prosinec 2015

vydáno třetí číslo Bulletinu-klubového časopisu, ročník VII/2015. Časopis je k dispozici na všech specializovaných centrech pro léčbu mnohočetného myelomu. Členové Klubu obdrží toto číslo poštou.

12. listopadu 2015

třinácté Informační odpoledne členů a přátel Klubu Olomouc. Téma: Ledviny a mnohočetný myelom – diskuse. Jak se zdravě hýbat a neublížit si – praktické ukázky.

11. listopadu 2015

dvacáté Informační odpoledne členů a přátel Klubu Brno. Téma: Mnohočetný myelom, co si potřebujeme připomenout a co se chceme dozvědět – diskuse.

10. listopadu 2015

aktivní účast – vzdělávací seminář pro lékaře a nelékařské pracovníky „Pacientské aktivity ČR – myelomy, lymfomy a leukemie“. Ostrava.

5. listopadu 2015

aktivní účast – konference „I slova léčí II“ aneb komplexní péče o onkologicky nemocné a jejich blízké. Praha.

3. listopadu 2015

sedmnácté Informační odpoledne členů a přátel Klubu Plzeň. Téma: Neformální diskuse o vlivu životního stylu na mnohočetný myelom – diskuse.

21. října 2015

osmnácté Informační odpoledne členů a přátel Klubu Praha. Téma: Jak pochopit své tělo a naučit se vnímat jeho reakce, praktická ukázka – diskuse.

16. – 17. října 2015

aktivní účast – vzdělávací seminář pro pacienty s mnohočetným myelomem „Škola myelomu“, Liptovský Ján, Slovensko.

6. října 2015

účast na slavnostním křtu knihy „Vzácné nádory v onkologii“ autorky MUDr. Kateřiny Kubáčkové a kol.

21. – 23. září 2015

účast zástupce Klubu pacientů MM na mezinárodním setkání pracovní skupiny pacientských organizací GMAN (Global Myeloma Action Network) v Římě. Setkání se konalo pod záštitou IMF.

16. září 2015

aktivní účast zástupce Klubu na konferenci „Dny vzácných onemocnění – II část“ . Záštitu nad konferencí převzala Česká internistická společnost JEP. Konference byla určena GP lékařům pro děti a dospělé.

5. září 2015

členská schůze Klubu pacientů mnohočetný myelom v Hotelu Galant, Mikulov.

4. – 5. září 2015

XI. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele. Seminář proběhl v Hotelu Galant v Mikulově. Přítomno bylo 103 pacientů a jejich blízkých.

1. září 2015

vydáno druhé číslo Bulletinu-klubového časopisu, ročník VII/2015. Časopis je k dispozici na všech specializovaných centrech pro léčbu mnohočetného myelomu. Členové Klubu obdrží toto číslo poštou.

10. srpen 2015

vydána výroční zpráva Klubu pacientů mnohočetný myelom za rok 2015. V elektronické podobě k dispozici na těchto stránkách.

26. červen 2015

účast zástupce Klubu pacientů MM na VII. ročníku charitativního golfového turnaje CMG Golf Cup.

24. červen 2015

aktivní účast zástupce Klubu na konferenci „Dny vzácných onemocnění“ . Záštitu nad konferencí převzala Česká internistická společnost JEP. Konference byla určena GP lékařům pro děti a dospělé.

18. červen 2015

V odborném periodiku Revizní a posudkové lékařství byl uveřejněn test s názvem Pacient s mnohočetným myelomem v systému zdravotní  a sociální péče v ČR – vyhodnocení dotazníkového šetření. Na přípravě textu se podíleli členové Klubu pacientů MM. (Reviz. posud. Lék., 18, 2015, č.1., s. 8-14).

17. červen 2015

devatenácté Informační odpoledne členů a přátel Klubu Brno. Téma: Novinky sociálního zabezpečení aneb co bychom měli vědět – diskuse.

16. červen 2015

šestnáctné Informační odpoledne členů a přátel Klubu Plzeň. Téma: Jak se zachovat v akutní situaci mimo nemocnici – diskuse.

4. červen 2015

dvanácté Informační odpoledne členů a přátel Klubu Olomouc. Téma: Moderní prognostické ukazatele u monoklonálních gamapatií. Jednou jsme dole, jednou nahoře.

2. červen 2015

čtrnácté Informační odpoledne členů a přátel Klubu Hradec Králové. Téma: Na návštěvě v lékárně.

15. květen 2015

vydáno první číslo Bulletinu-klubového časopisu, ročník VII/2015. Časopis je k dispozici na specializovaných centrech pro léčbu mnohočetného myelomu. Členové Klubu obdrží toto číslo poštou.

19. květen 2015

jednodenní vzdělávací seminář Život s mnohočetným myelomem pro pacienty a jejich blízké, hotel Fortuna City, Praha.

23. duben 2015

Účast na NGO Market – 17. ročník veletrhu neziskovek ČR, Forum Karlín, Praha

18. duben 2015

účast na setkání členů ČAVO a členské schůzi ČAVO,  Thomayerova nemocnice, Praha.

31. březen 2015

jednodenní benefiční výstava výtvarného spolku Pátečníci ve prospěch  neziskových organizací podporující pacienty s mnohočetným myelomem a jejich blízké. Kabaret Špaček, Brno.

28. březen 2015

XVII. ročník pražského půlmaratonu – 14 dobrovolníků běželo pro Klub pacientů mnohočetný myelom.

18. březen 2015

sedmnácté Info odpoledne členů a přátel Klubu pacientů mnohočetný  myelom v Praze. Téma: Na návštěvě u klinického farmaceuta.

5. – 6. březen 2015

aktivní účast na konferenci s mezinárodní účastí – XXI. Pařízkovy dny. Prezentace Klubobých aktivit, cílů a vizí.

28. únor 2015

spolupráce s ČAVO na přípravách dne vzácných onemocnění, aktivní zapojení.

15. -17. leden 2015

účast zástupců Klubu pacientů MM na Zimním workshopu CMG.

leden 2015

dotazníkové šetření Klubu pacientů mnohočetný myelom – příprava článku pro odborné periodikum Revizní a posudkové lékařství. Téma článku: Pohled pacienta s mnohočetným myelomem na poskytování zdravotní a sociální péče v ČR – vyhodnocení dotazníkového šetření.