Pacient s mnohočetným myelomem v systému zdravotní a sociální péče

Publikováno 9.7. 2015

V odborném periodiku Revizní a posudkové lékařství (1/2015) byl uveřejněn článek zabývající se problematikou systému zdravotní a sociální péče o pacienty s mnohočetným myelomem. Článek je rozdělen na dvě části, v první části se autoři zaměřují na představení nemoci jako takové se zaměřením na obtížnost diagnostiky ( …. pro obvodního lékaře, ale i lékaře jiných specializací na jejichž ambulanci se díky vstupním příznakům může pacient s mnohočetným myelomem objevit, je nesnadné určit rychle příčinu potíží, natož myslet na možnost této diagnózy. Jakmile však na myelom lékař pomyslí, vlastní diagnostika je poté zpravidla jednoduchá …) a dále se zaměřují  na úlohu neziskových organizací, které pracují s lidmi s mnohočetným myelomem a jejich blízkými (…v České republice v současnosti působí tři organizace, které se primárně zabývají problematikou mnohočetného myelomu. Lékařská organizace s názvem Česká myelomová skupina, dále její nadační fond a pacientská organizace Klub pacientů mnohočetný myelom …).

Největší část článku je věnována samotnému zhodnocení dotazníkového šetření mezi pacienty – členy Klubu pacientů mnohočetný myelom.

Článek zde

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Víte že?