Pacient a systém zdravotního pojištění

Související 24.8. 2014

Vize a cíle projektu

  • zvýšit povědomí o systému zdravotního pojištění v ČR a postavení pacientů/pojištěnců v tomto systému
  • nabídnout efektivní postupy k prosazení a kontrole oprávněných požadavků pojištěnců v prostředí zdravotnických zařízení

Sumarizace projektu za rok 2012

Po celý rok 2012 se pacienti a jejich blízcí měli možnost setkávat a diskutovat s odborníky specializujícími se na systém zdravotního pojištění v ČR a související právní problematiku. V rámci projektu s námi spolupracovali zástupci Platformy zdravotních pojištěnců, jmenovitě JUDr. Ondřej Dostál, PhD. a Mgr. Michala Filipová, předsedkyně správní rady Platformy zdravotních pojištěnců.

Klubová vzdělávací setkání proběhla ve všech našich regionech, zahájili jsme v Brně, pokračovali v Plzni, Hradci Králové, Praze a poslední setkání se odehrálo v Olomouci. Pacienti získali mnoho zajímavých informací, podrobněji se s nimi můžete seznámit na stránkách Bulletinu – klubového časopisu z tohoto roku. Podrobně jsme informovali o každém ze vzdělávacích seminářů. Hovořilo se například:

  • o občanském sdružení Platforma zdravotních pojištěnců, která bylo založeno s cílem zlepšit pozici pojištěnců v oblasti zdravotnictví, řešit problematická témata ve zdravotnictví a podílet se na odstraňování korupce. Sdružení také nabízí poradenský servis, kde na dotazy odpovídají renomovaní právníci. Více na www.zdravotnipojistenci.cz,
  • o portálu JakoJa (www.jakoja.cz) založeném s cílem sdružovat pacienty a nabídnout jim komunikační prostředek, jako zajímavou alternativu pro ty, kteří se nechtějí účastnit organizovaných setkání. Portál se snaží zajistit maximální anonymitu, v případě potřeby jsou připraveni zasáhnout a uplatnit svá práva jako správci sítě ve vztahu k těm, kdo pravidla nerespektují,
  • o samotné problematice sociálního pojištění v ČR, o způsobu jak je systém v naší zemi realizován a konzumován, o možnostech jak je možné se domoci svých zákonných práv, o způsobech jak postupovat a kde je možné naleznout pomoc a podporu.

Klub pacientů je i nadále v úzkém kontaktu s Platformou zdravotních pojištěnců a může tak, i díky projektu Pacient a systém zdravotního pojištění, nabídnout našim členům a také dalším nemocným mnohočetným myelomem účelnou radu a pomoc při řešení výše uváděných skutečností.