Nemoc v životě rodiny a přátelských vztazích

Související 10.1. 2018

Rodina a přátelé zastávají v životě většiny nemocných lidí nelehkou roli průvodců, rádců, pomocníků, posluchačů a podporovatelů. Často se musí naučit věci, se kterými se doposud nesetkali, s nemocným člověkem prožívají jeho obavy, strachy, jeho změny nálad, jsou často k dispozici 24 hodin denně, znají nejintimější podrobnosti z jeho života. Mnohdy podstupují obtížné diskuse jak se samotným nemocným, tak se zdravotníky, jsou přítomni, nebo musí učinit závažná životní rozhodnutí.

Nemoc se v životě rodiny a přátelských vztazích objeví nečekaně. Zasáhne nejbližšího člověka. Rodina a přátelé se stávají automatickou součástí a mnohdy svůj vlastní život upozadí a podřídí se potřebám nemocného. Mluví o tom, že v současné době je důležitý jen nemocný. Mají jistě pravdu a v krátkodobé časové perspektivě je možné tuto volbu akceptovat. Z dlouhodobého hlediska je však nutné upozornit na to, že přehlížení vlastních potřeb vede k rozvoji zásadních problémů jak partnerských, tak mnohých jiných.

Možná by se tato situace dala s trochou nadsázky přirovnat ke krizové situaci v letadle, kdy je potřeba použít dýchací masku. Letušky vás před startem upozorní, že pokud nastane problém a masku je třeba použít, potom je nutné, aby si ji nejdříve každý nasadil sám sobě a teprve potom ji nasadil těm, kteří to nezvládnou sami (např. děti, starší lidé). Nejde o sobecký postup. Naopak, jde o postup vysoce odpovědný. Pokud nemáte sami dostatek kyslíku, pravděpodobně nebudete schopni pomoci ani druhým lidem.

Není možné dlouhodobě pomáhat, pokud se pomoc odehrává na úkor druhého člověka. Rodina, přátelé i pečovatelé by si měli uvědomit, že potřebují být sami v psychické i fyzické pohodě, aby mohli být oporou svým nejbližším. Měli by si najít způsoby, jak „dobít své baterky“. Mnohočetný myelom je nemoc, která do života rodinných a partnerských vztahů vstoupí a dlouhodobě zde zůstane. Proto jsme se rozhodli svou pozornsot věnovat i rodinným příslušníkům, přátelům a pečovatelům. Těm, kteří se svými partnery (nemocnými s mnohočetným myelomem) žijí každodenní obyčejný život.

Zdroj: Jak žít s mnohočetným myelomem. Informace pro nemocné a ty, kteří o ně pečují. Druhé, upravené vydání. Vydala: Česká myelomová skupina, nadační fond ve spolupráci s  International Myeloma Foundation; Brno 2017.
 Celou publikaci najdete na těchto stránkách (Klub – Publikace CMG).