Náhradní členská schůze 2019

Související 3.8. 2021

Náhradní členská schůze Klubu pacientů mnohočetný myelom, z.s. se konala dne 21. září 2019 v rámci XV. vzdělávacího semináře pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele ve společenském sále Aurelius, kongresového hotelu Galant, Mikulov. Podrobné informace v přiloženém zápise.

Zpráva o činnosti a hospodaření pro rok 2018

Zápis Náhradní členská schůze 2019

Účetní závěrka, rok 2018