Léčba bisfosfonáty

Publikováno 24.8. 2014

Brožura nabízí informace o lécích ze skupiny bisfosfonátů, které se používají pro léčbu kostního poškození, rozvíjejícího se v souvislosti s mnohočetným myelomem. V brožuře je možné se dozvědět:

  • co jsou to bisfosfonáty,
  • jaké jsou druhy bisfosfonátů,
  • jaké jsou nežádoucí účinky bisfosfonátů,
  • jaké jsou další možnosti léčby kostí a další informace.

Účelem této brožury není nahradit doporučení ošetřujícího lékaře nebo zdravotní sestry, ale poskytnout maximum informací. Všechny dotazy týkající se individuálního léčebného postupu jistě rád zodpoví ošetřující lékař či zdravotní sestra.

Bisfosfonáty

Aktualizovaná verze byla vydána v roce 2017.