Klinické studie a myelom

Publikováno 24.8. 2014

Tato informační brožura je určena pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodiny a další blízké osoby, které o nemocné s myelomem pečují. Jejím cílem je odpovědět na důležité otázky, kterými se mohou zabývat ve vztahu ke klinickým studiím, nazývaných také klinické zkoušení (klinické hodnocení) nebo samotnými nemocnými jen krátce „studie“.

Co se v této brožurce dozvíte?

  1. Co je klinická studie?
  2. Proč jsou klinické studie důležité?
  3. Jak jsou klinické studie prováděny?
  4. Jaké jsou fáze klinických studií?
  5. Které důležité skutečnosti je třeba zvažovat?
  6. Jaké jsou nové léčebné postupy a klinické studie u mnohočetného myelomu?
  7. Otázky, na které bych se měl/a ptát?
  8. Jak se mohu dozvědět o klinických studiích, které jsou pro mě vhodné?
Brožura je navžena tak, aby vám pomohla v rozhodování v případě, že je vám nabídnuta účast v klinické studií, aby vám pomohla v okamžiku, kdy se rozhodujete, zda do studie vstoupit nebo nevstoupit. Váš lékař vám jistě vše podrobně vysvětlí, ale informací je mnoho a vy si je memusíte všechny zapamatovat. nebo si můžete chtít ještě jednou vše v klidu domova promyslet. Možná zde najdete také úplně nové informace, které jste se např. z časových důvodů zatím od svého lékaře nedozvěděli.
Klinické studie a myelom.

Aktualizovaná verze z roku 2017.