Jóga a mnohočetný myelom

Související 24.8. 2014

Vize a cíle projektu

  • ve spolupráci s odborníky nabídnout alternativní cvičební postupy ovlivňující bolesti zad
  • představit a zajistit vhodné materiály, pomůcky a prostředky k praktikování cvičebních postupů
  • zorganizovat edukační klubová setkání všech regionálních skupin
  • připravit cvičební jednotky jógových cvičení se zaměřením na relaxaci, dechová cvičení
  • nabídnout možnost pravidelných skupinových cvičení pod vedením odborníků

Sumarizace projektu za rok 2013

Rok 2013 se již plně nesl ve znamení skupinového cvičení. Skupinové cvičení bylo po celý rok realizováno na dvou regionech a nově se začalo cvičit v Praze. Tak jako v loňském roce, můžeme na základě subjektivního sdělení většiny cvičících pacientů konstatovat, že cvičení jim pomáhá lépe zvládat životní situace nejen z hlediska fyzického, ale také psychického. Rozsah pohybu se dle jejich tvrzení zlepšil a dechová cvičení přispěla k efektivnímu zvládání zátěžových situací. Velmi pozitivně je hodnocena také relaxace, kterou cvičenci vnímají nejen jako odpočinkový prvek, ale také jako možnost věnovat se vlastnímu sebopoznání těla a myšlenkových toků. Nezanedbatelné je pravidelné setkávání se pacientů mezi sebou, které jim pomáhá vytvořit pocit sounáležitosti, možnost ventilovat své problémy a také přináší možnost srovnání vlastních potíží s problémy jiných.

V rámci oslav 40. výročí působení Systému Jóga v denním životě v ČR jsme měli možnost prezentovat výsledky Projektu „Jóga a mnohočetný myelom“ na odborném fóru v prostorách FN Bohunice. Přítomní účastníci se zájmem vyslechli informace o praktických výsledcích jógových cvičení u onkologicky nemocných pacientů.

Pokud máte zájem o více informací nebo o pravidelné cvičení jógy, kontaktujte koordinátorku sdružení.

Sumarizace projetku za rok 2012

V roce 2012 se nám podařilo navázat na úspěchy minulého roku a pokračovat v započatých aktivitách. I v tomto roce jsme pokračovali ve spolupráci se Systémem Jóga v denním životě a Západočeskou školou jógy. Dalších 45 pacientů bylo podrobně seznámeno s přednostmi jógových cvičení a získali relaxační polštáře. Tentokrát to byli pacienti v Praze.

Jedním z nejvýraznějších okamžiků celého projektu je vydání nové publikace, jejíž křest se odehrál v rámci celorepublikového vzdělávacího semináře v Lázních Bělohrad, kde bylo přítomno 101 pacientů a jejich blízkých. Od října 2012 je publikace s názvem “Jóga a její význam při chronickém onemocnění” k dispozici na všech ambulancích center specializovaných na léčbu mnohočetného myelomu v ČR. V elektronické podobě je možné si publikaci prohlédnout i na těchto stránkách (klubové publikace)

Za nejúspěšnější část celého projektu považujeme zahájení a udržení pravidelného jógového cvičení v Brně a Hradci králové, od února 2013 bude zahájeno také pravidelné cvičení v Praze. Pravidelná jógová cvičení totiž pacientům přináší nejen fyzickou úlevu, ale také psychickou relaxaci. Všichni, kteří se zařadili mezi pravidelné cvičence signalizují stabilizaci zdravotního stavu, úlevu od kloubních bolestí, zlepšení rozsahu pohybu a také zlepšení stereotypu dýchání. Díky jógovým cvikům se podařilo nabídnout pacientům s mnohočetným myelomem nejen komplexní podporu, ale také možnost zvýšit si vlastními silami kvalitu života.

Pokud máte zájem o více informací nebo o pravidelné cvičení jógy, kontaktujte koordinátorku sdružení.

Sumarizace projektu za rok 2011

Projekt Jóga a mnohočetný myelom můžeme po roce jeho trvání označit za velmi prospěšný a úspěšně se rozvíjející aktivitu Klubu pacientů mnohočetný myelom. Je nám ctí, že do projektu s námi vstoupily a nadále s námi spolupracují dva jógové systémy: Systém Jóga v denním životě a Západočeská škola jógy.

V průběhu roku 2011 celkem 70 pacientů mělo možnost seznámit se a vyzkoušet si jednoduchá jógová cvičení. V Brně, Plzni a Hradci Králové se pacienti setkali se skušenými cvičiteli jógy a měli možnost vyslechnout si a vyzkoušet jednoduchá dechová cvičení, relaxační prvky nebo velmi jednoduchá uvolňovací a protahovací cviky. Protože jejich problémy s bolestmi zad josu trvalé, získali na klubových setkáních relaxační polštáře, které mohou využívat zároveň jako kompenzační pomůcku např. při cvičení, návštěvě lékaře či cestování.

S radostí můžeme konstatovat, že na dvou regionech zaujala jógová cvičení natolik, že se pacienti rozhodli cvičit pravidleně. V Brně se cvičí od dubna 2011 a v Hradci Králové  je plánováno pravidelné cvičení od února 2012. V Plzni se sešli pacienti jednou na víkendové cvičení, které mnohé inspirovalo.

V rámci VII. vzdělávacího semináře pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele v Lednici získalo informaci o jógových cvičeních dalších zhruba 120 pacientů.

Prostřednictvím Bulletinu – klubového časopisu a webu byli a josu pacienti pravidelně informováni o všech aktivitách a možnostech, jak se jógových cvičení v rámci projektu Jóga a mnohočetný myelom zúčastnit. Na ambulancích jsou k dispozici informační letáky.

V případě zájmu o jógová cvičení je možné kdykoliv kontaktovat koordinátorku sdružení.