IV. Vzdělávací seminář – Život s MM

Související 23.9. 2014

Dne 14. května 2014 proběhl v prostorách Hotelu Slovan v Brně čtvrtý ročník vzdělávacího semináře s názvem Život s mnohočetným myelomem. Seminář pořádala Česká myelomová skupina, nadační fond ve spolupráci s Klubem pacientů mnohočetný myelom a dlouhodobým partnerem International Myeloma Foundation.

V úvodu semináře účastníky pozdravil předseda Klubu pacientů mnohočetný myelom pan Petr Hylena a předseda správní rady nadačního fondu prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Všem přítomným popřáli příjemný a informacemi nabitý den. První přednášející, profesor Hájek, svou přednášku na téma: Spolupráce s pojišťovnami z pohledu lékaře“, pojal jako souhrn osobních zkušeností a poznatků za dobu jednání s různými pojišťovnami. Pokusil se o srovnání situace v jednotllivých zemích v rámci Evropy, nastínění postupů některých pojišťoven v ČR a shrnutí zkušeností z jednání s revizními lékaři. Mimo jiné řekl: Proces schvalování SÚKL a pojišťovnami je lidově řečeno „kostrbatý“, ale dostupnost většiny léků je v naší zemi velmi dobrá. Samozřejmě existují léky, které k dispozici nemáme, ale ty které máme, jsou plně hrazeny. Pokud je nutný doplatek, potom je jeho výše ve většině případů přijatelná. V některých zemích léky vůbec nejsou k dispozici nebo musí být plně hrazeny pacienty, čímž se v mnoha případech stávají prakticky nedostupné.

Na jeho slova navázala MUDr. Anna Pijáčková, CSc., hned v úvodu zdůraznila, že odborníkem na posuzování léků pro onkologicky nemocné je v pobočce VZP Brno dr. Burkoňová. Ve svém sdělení dr. Pijáčková velmi přehledně shrnula celou problematiku pojišťovnictví a upozornila na několik zajímavých faktů. Hovořila například o problematice lázeňství. Na lázně mají pacienti právo 12 měsíců po ukončení onkologické léčby. Návrh na lázeňskou léčbu podává hematoonkolog, musí zaručit, že pacient nepodstupuje léčbu, je bez známek recidivy a jeho vyjádření nesmí být starší 2 měsíců. Lázeňský návrh vystavuje registrující/praktický lékař. Vhodné místo pro lázně určuje ošetřující lékař. (hematoonkolog). Dále se zmínila např. o výpisu z individuálního účtu, o který může klient svou pojišťovnu požádat jednou za rok (nejlépe koncem března kalendářního roku). Ve vyhledávání údajů může pojišťovna zjistit údaje až 5 let do minulosti, dále potřebuje pomoc analytického odělení.

Po diskusi pokračovala poslední přednáška dopoledního bloku. MUDr. Petr Pavlíček si připravil přednášku na téma „Vážně i nevážně o myelomu aneb jak vnímat netradiční postupy léčby, se kterými se možná setkáte“ – tedy pokusil se zabrousit do pomyslného, neprobádaného lesa alternativní medicíny. Hned na úvodu přednášky upozornil, že pokud se někdo vydá do „hlubokého lesa“, tak může najít sluncem zalitou mýtinu, ale také hlubokou bažinu. Proto je namístě velká opatrnost a kus zdravého rozumu, pokud se do tohoto pomyslného, ne zcela prozkoumaného lesa alternativní medicíny rozhodnete vkročit. Také hned v úvodu upozornil na fakt, že není odborníkem na danou problematiku a to, co zazní v rámci přednášky nereprezentuje názor České myelomové skupiny. Je možné, že by někteří jeho kolegové s jeho názorem nesouhlasili. Jde o jeho osobní pohled a doporučení, která dává svým pacientům v ambulanci. Také se pokusil vymezit rozdíl mezi medicínou (založenou na vědeckých důkazech) a léčitelstvím (bez důkazů, které lze podrobit přísně vědeckým klinickým šetřením). Uvedl, že podle jeho názoru je největším problém alternativní medicíny v tom, že se snaží být vědecká, což nikdy už ze své podstaty být nemůže. Na rozdíl od vědecké medicíny, která klade hlavní důraz na tělo a zasahuje na této úrovni, léčitelství pracuje primárně s psychikou (nebo chceme-li s duší) člověka. Po celou dobu své prezentace se snažil předkládat různá fakta a na posluchačích nechal, aby si vytvořili vlastní úsudek.

Odpolední blok naplnily lékařky z biochemické laboratoře FN Brno, MUDr. Zdeňka Čermáková a MUDr. Věra Tůmová. Zaměřily se na dva velmi známé a v poslední době často diskutované vitamíny: vitamín D a vitamín C. Shrnuly dostupné poznatky a vysvětlily, jak je možné získat dostatečné množství vitamínu, zhodnotily výhody a nevýhody doplňování vitamínů formou tablet nebo kapek a upozornily na nežádoucí účinky, které se mohou projevit jak při nedostatku těchto vitamínů tak při jeho nadbytku.

Seminář byl zakončen ve 14.00 hod diskusí. Na úplný závěr poděkoval předseda Klubu pacientů všem zúčastněným i všem partnerům, díky nimž se mohl seminář uskutečnit.